Algemene informatie

Je kunt je tijdens onderstaande periodes inschrijven voor onze cursussen:

  • Semester 1: mei 2017 tot 27 augustus 2017
  • Semester 2: 10 oktober 2017 tot en met 8 januari 2018.

Heb je een leuke cursus gevonden? Tijdens de inschrijfperiode vind je bij de cursusbeschrijving een knop waarmee je bij het inschrijfformulier komt.

De cursussen van Masterlanguage worden verzorgd door docenten van de deelnemende universiteiten. Per vak is een ‘thuisuniversiteit’ aangewezen waar het vak formeel is ondergebracht; dit is de instelling die op de cursuspagina direct onder de cursustitel staat genoemd.

Dit betekent dat je naast de inschrijving voor een vak bij het Masterlanguage loket, ook een inschrijving als bijvakstudent bij de thuisuniversiteit van het vak nodig hebt als dit niet je eigen universiteit is. Hiermee heb je toegang tot de digitale leeromgeving en tot de faciliteiten van de thuisuniversiteit van het vak. Het is belangrijk dat je deze inschrijving als bijvakstudent op tijd regelt.

Hieronder vind je per universiteit een link naar de website voor bijvakinschrijving: