Meer info

Masterprogramma’s die in aanmerking komen:

Duits
Engels
Frans
Italiaans
Klassieke talen (Grieks & Latijn)
Nederlands
Voor elk van deze talen wordt ieder studiejaar een aantal cursussen aangeboden op het gebied van taal en communicatie, en letterkunde en cultuur. Dit gebeurt in de taal (met uitzondering van Grieks en Latijn) en over de taal. Je kunt deze cursussen volgen als je staat ingeschreven bij een masterprogramma van een van de samenwerkende universiteiten.

 

 

Tijd en plaats

Het onderwijsprogramma van Masterlanguage is georganiseerd in semesters. Masterlanguage-cursussen vinden meestal plaats op vrijdag of woensdag.

 

Toetsing & cijferregistratie

Je sluit een cursus af met een toets (bijvoorbeeld een schriftelijk tentamen, een werkstuk of een onderzoeksverslag). De vorm van dit tentamen staat in de cursusbeschrijving. De tentamens vinden plaats in hetzelfde semester als de colleges van de betreffende cursus. De cursuscoördinator geeft de cijfers door aan de studenten en aan het Masterlanguage-loket. Aan het einde van elk semester geeft het loket de cijfers van een student door aan zijn/haar universiteit.

 

Inschrijven

Zie voor informatie over de cursusinschrijving bij Masterlanguage de volgende pagina: “Inschrijven“.

 

Toestemming examencommissie

Let op: Masterlanguage cursussen tellen niet automatisch mee voor het afstuderen. Daarvoor dien je toestemming te vragen aan de examencommissie van je eigen opleiding. We adviseren studenten om deze toestemming aan te vragen voor aanvang van de Masterlanguage cursus.

 

Neem voor meer informatie contact op met het Masterlanguage-loket of met de coördinator van je masterprogramma.

 

Voorbeeld 1

Een student die staat ingeschreven bij de masteropleiding Taalwetenschappen en in het bezit is van een Bachelor-diploma Franse taal en cultuur, heeft automatisch toegang tot het cursusaanbod van Masterlanguage-Frans.

 

Voorbeeld 2

Een student die staat ingeschreven bij een Masterprogramma Vertalen heeft toegang tot het Masterlanguage cursusaanbod Frans, mits zijn taalvaardigheid in, en kennis over, het Frans vergelijkbaar is met dat van een student met een BA-diploma Franse taal en cultuur. De beslissing over toegang tot de specifieke Masterlanguage-cursus Frans wordt genomen door de docenten van deze cursus na overleg met de vakteamvoorzitter Masterlanguage-Frans.