Cursussen

¿Cómo se aprende español?

Inschrijven

Curso

¿Cómo se aprende español?

Universidad

Utrecht

EC

5

Período

semester 1 (2019 - 2020)

Fecha de inscripción

06/03/2019 - 30/08/2019

Localización

Utrecht & Leiden

Docentes

Sergio Baauw (UU) & Paz González

E-mail contactpersoon

Sergio Baauw

Objetivos

Na afloop van de cursus:

  • heeft de student kennis van taalverwervingstheorieën in het algemeen en specifieke kennis over de verwerving van het Spaans (als L1, L2 en vreemde taal);
  • heeft de student kennis van de rol van interface-verschijnselen (met name op het gebied van syntaxis en discourse/pragmatiek) bij de verwerving van het Spaans;
  • kan de student taalkundige verschijnselen identificeren, beschrijven en theoretisch analyseren,
  • kan de student reflecteren over eventuele toepasbaarheid in het onderwijs; 
  • kan de student zelfstandig onderzoek uitvoeren en hierover in correct, academisch Spaans rapporteren.

Contenido

Deze cursus biedt verdieping op het gebied van taalverwervingstheorieën die relevant is voor studenten van zowel taalkundige als educatieve Master-programma’s.  De inhoud is gericht op de rol die interface verschijnselen spelen bij de verwerving van het Spaans als L1,  L2 en vreemde taal, waarbij stilgestaan zal worden bij zowel de beschrijving van empirische feiten als bij de theoretische analyse en verklaring hiervan. Er zal stil gestaan worden bij de praktische implicaties van dergelijk onderzoek voor de praktijk, in het bijzonder voor het onderwijs van het Spaans als vreemde taal.

De interfaceveschijnselen waar deze cursus in het bijzonder bij zal stilstaan zijn de verwerving van pronomina, reflexieven en aspect (impoerfectum/perfectum) door L1-verwevers en L2-verwervers.

Evaluación

Toets 1 30%

Toets 2 30%

Paper 40%

Indien deze cursus voor 6 EC word gevolgd, krijgt het werkstuk een extra component.

Referencias

Literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Voorwaarden

Rooster

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

Inschrijven
Back
spaansnl