Cursussen

Creatieve imitatio in de Latijnse literatuur *EDU*

Naam cursus

Creatieve imitatio in de Latijnse literatuur, bestudeerd aan de hand van capita selecta uit de oudheid, middeleeuwen en renaissance

Universiteit

Radboud

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 1 (2020 - 2021)

Inschrijfdatum

15/06/2020 - 25/09/2020

Locatie

UU

Naam docent

Marc van der Poel (Radboud) en Susanna de Beer (LU) en Els Rose (UU)

E-mail contactpersoon

Marc van der Poel (Radboud)

Doel van de cursus

Na afloop van de cursus

– ben je in staat met een grote mate van zelfstandigheid om voor het genre kenmerkende middeleeuwse en neolatijnse werken te vinden en gebruiken

– ben je vertrouwd met de ontwikkeling van de geselecteerde genres vanaf de Oudheid tot en met de Renaissance

– kun je het concept creatieve imitatie toepassen in de analyse van middeleeuwse en neolatijnse poëzie

 

Deze cursus kan ingezet worden als verplichte MasterLanguage-module binnen de 2-jarige educatieve master.

Uitgebreide omschrijving

Capita selecta van teksten uit epiek, satire en lyriek, waarbij steeds een klassieke tekst in combinatie met een tekst uit de middeleeuwen of renaissance wordt gelezen.

1. theoretisch kader creatieve imitatie/genres en presentatie cursusmateriaal

2. Epiek 1-  oudheid  + middeleeuwen: Petronius en Missa potatorum of Nemo

3. Satire – oudheid + middeleeuwen: Vergilius en Arator/Hroswitha

4. Epiek 2 – oudheid + Renaisance: Lucretius en Fracastoro

5. Lyriek – oudheid + Renaissance: keuze nader te bepalen, event. in overleg met de studenten

Examen informatie

Werkvorm
5 x 3 uur: 1 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege (over primair en secundaire literatuur), naar behoefte een extra responsie-uur voor de primaire literatuur.

Toetsvorm
Tentamen (100%)

Boeken/Literatuur

Syllabus en kopieën van primaire en secundaire literatuur worden digitaal beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

Rooster
vrijdagochtenden 11.00-14.00 op 6, 13, 20, 27 november, 4 december 2020.

Toetsvorm
Tentamen op vrijdag 11-12-2020

Back
klassieke-talennl