Cursussen

Een nagelaten canon *EDU*

Naam cursus

Een nagelaten canon: hoogtepunten uit de Griekse literatuur

Universiteit

Leiden

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 2 (2020 - 2021)

Inschrijfdatum

26/10/2020 - 08/01/2021

Locatie

UU - This course will be taught online, except exam on friday 11/06/21 11:00-14:00 in Utrecht

Naam docent

Tazuko van Berkel (LU) en André Lardinois (Radboud)

E-mail contactpersoon

Tazuko van Berkel (LU)

Doel van de cursus

Verdieping van de kennis van de Griekse literatuur aan de hand van teksten die ook geschikt zijn voor de lespraktijk; kennismaking met nieuwe genres (inclusief taaleigen); training in zelfstandig lezen van literatuur IN DE ORIGINELE TAAL en het verkennen van nieuwe genres.

Deze cursus kan ingezet worden als verplichte MasterLanguage -module binnen de 2-jarige educatieve master.

Uitgebreide omschrijving

Zes kernteksten uit de Griekse literatuur die niet in het BA-curriculum zitten:

1. Homerische Hymne van Demeter

2. De stelling van Pythagoras (Euclides)

3. Euripides, De Cycloop

4. De Eed van Hippocrates; de Heilige Ziekte

5. Nieuwe Testament: de Bergrede, Handelingen/Brief Paulus?

6. Longus, Daphnis & Chloe

Examen informatie

Werkvorm
6 x 3 uur: 1 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege/responsiecollege (lectuur + vragen)

Toetsvorm
Tentamen 100% op 11-06-21

Studielast
140 uur (18 uur college + 122 uur voorbereiding/zelfstandig lezen)

Studenten die het vak voor 6 EC (168 uur) doen, bereiden een uitgebreider pensum voor.

Boeken/Literatuur

Reader met de Hymne aan Demeter, Stelling van Pythagoras, Corpus Hippocraticum, selectie NT;  R.A.S. Seaford (ed.), Euripides Cyclops (Oxford 1984 of Bristol 1998 of later); J.R. Morgan (ed. & transl.), Longus. Daphis and Chloe, Liverpool 2009

Kosten
Reader vermoedelijk 15 euro + Bowie 39 euro + Simmonds 24 euro

 

Voorwaarden

Rooster
vrijdagochtenden 11.00-14.00

Data
12/02, 26/02, 19/03, 09/04, 30/04, 21/05 ONLINE
Examen vrijdag 11/06/21 11:00-14:00 in Utrecht

Back