Cursussen

Greek Epigraphy on location *EDU*

Inschrijven

Naam cursus

Greek Epigraphy on Location in Athens

Universiteit

UVA

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 1 (2020 - 2021)

Inschrijfdatum

15/06/2020 - 25/09/2020

Locatie

Athens - Als de excursie naar Athene door toedoen van coronamaatregelen niet kan doorgaan, bieden we een alternatief online programma aan in de tweede en derde week van januari. - In case of cancellation of the field trip due to Covid19 measures we will offer an alternative online programme in January (weeks 2 and 3).

Naam docent

dr. M.P. de Bakker (UvA) en prof. dr. O.M. van Nijf (RuG)

E-mail contactpersoon

dr. M.P. de Bakker (UvA)

Doel van de cursus

De student verwerft praktische en theoretische vaardigheden op het terrein van de Griekse epigrafie aan de hand van opdrachten gerelateerd aan teksten in de Atheense musea en op de plaatselijke sites. De student verzorgt onder meer een tekstuitgave en leert in dat kader werken met het uitgebreide epigrafische onderzoeksapparaat, daarbij ondersteund door de bibliotheken van de nationale instituten in Athene.

Uitgebreide omschrijving

De student maakt kennis met de Griekse epigrafie op locatie in Athene. De cursus is gericht op het verwerven van praktische, didactische, en onderzoeksvaardigheden op epigrafisch gebied in het kader van eigen MA- en PhD-onderzoek. De cursus bereidt ook voor op het gebruik van inscripties in het voortgezet onderwijs (in het kader van de educatieve master).

Ter voorbereiding worden de belangrijkste epigrafische genres behandeld en bestudeerd binnen hun talige en cultuur-historische context. De cursus ter plaatse bestaat uit dagelijkse colleges (deels in situ a.d.h.v. epigrafische wandelingen en museumbezoek).
In het kader van deze colleges verrichten de deelnemers enkele (groeps)opdrachten die ter plekke worden gepresenteerd. Daarnaast verzorgt elke student individueel een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht.

In deze cursus ligt de nadruk op het verwerven van praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden op het terrein van de epigrafie.

Examen informatie

Werkvorm

De cursus is ingericht als een intensieve blokcursus aan het Nederlands Instituut in Athene, voorafgegaan door enkele workshops in Nederland (introductie; talige aspecten; epigrafie en literatuur).De blokcursus wordt afgesloten met een eindopdracht. De studenten verzorgen daarvoor een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht.

Toetsing

Deelname aan workshops (AVV) en opdrachten ter plaatse (AVV)

Eindopdracht (presentatie en werkstuk) tijdens intensieve blokcursus: de studenten verzorgen een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht (cijfer, 100%).

Boeken/Literatuur

KOSTEN

Syllabus ca. 10 euro

Reis naar Griekenland is op eigen kosten.
De verblijf- en transportkosten in Griekenland worden deels vergoed.

Voorwaarden

Ingangseis
De student dient minimaal te beschikken over aantoonbare basiskennis van het klassiek Grieks, d.w.z. een VWO-diploma met examen Grieks, een voltooide basiscursus, of meer dan dat (BA GLTC etc.).

Deze cursus kan ingezet worden als verplichte MasterLanguage-module binnen de 2-jarige educatieve master.

Rooster
Drie thematische bijeenkomsten (introductie & talige aspecten; funeraire epigrafie; epigrafie en religie) op vrijdagmiddagen in november en december 2020.
Deelname aan deze voorbereidende sessies is verplicht!
Excursie in Athene in week 2 en 3 van 2021.

Aanmelding
Studenten dienen zich voor 30 september 2020 aan te melden voor de cursus bij Masterlanguage via masterlanguage@uu.nl, met cc aan m.p.debakker@uva.nl

Inschrijven
Back
klassieke-talennl