Cursussen

Griekse epigrafie I *EDU*

Naam cursus

Griekse epigrafie I: Overzicht, genres, linguïstische en literaire aspecten

Universiteit

UVA

Punten/Credits

5 of 6

Cursusdatum

semester 1 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

06/03/2019 - 30/09/2019

Locatie

UvA & RuG

Naam docent

M. de Bakker & O.M. van Nijf

E-mail contactpersoon

M. de Bakker

Doel van de cursus

De student verwerft een overzicht van de geschiedenis van de Griekse epigrafie, bestudeert de belangrijkste genres, en maakt kennis met de taalkundige en literaire aspecten van de Griekse epigrafie.

Uitgebreide omschrijving

Intensieve introductie in de Griekse epigrafie van de Archaïsche periode tot en met de Late Oudheid, gericht op het verwerven van praktische, didactische, en onderzoeksvaardigheden op epigrafisch gebied in het kader van eigen MA- en PhD-onderzoek. De belangrijkste epigrafische genres worden behandeld en bestudeerd binnen hun talige (literaire en linguïstische) en cultuur-historische context. Er is aandacht voor theoretische en methodologische aspecten van de epigrafie en er wordt gericht gewerkt op toepassing van deze aspecten binnen andere benaderingen zoals literatuur, geschiedenis, linguïstiek, archeologie en godsdienstwetenschappen. De cursus bereidt ook voor op het gebruik van inscripties in het voortgezet onderwijs (in het kader van de educatieve master).

De student neemt deel aan zes workshops waar onder meer genres, linguïstische en literaire aspecten aan bod komen (steeds introductie gevolgd door verdieping). Daarnaast wordt een pensum van relevante Griekse inscripties uit alle behandelde genres bestudeerd en getentamineerd.

Examen informatie

Summatief tentamen (cijfer) 100%

Deelname aan workshops (avv)

Studielast

Deelname workshops: 30 uur

Pensum: 90 uur

Voorbereiding tentamen: 20 uur

Totaal: 140 uur

Studenten die het vak voor 6 EC doen bereiden een uitgebreider pensum voor.

Boeken/Literatuur

Syllabus

Kosten: 10 euro.

Voorwaarden

Rooster

Vrijdag, 13:00 – 17:00, data in november en december nog nader bekend te maken.

Zes workshops waarvan drie thematisch van aard zijn (introductie; talige aspecten; epigrafie en literatuur) en drie in het teken staan van verdieping (leessessies).

Ingangseis

BA GLTC

Het wordt van harte aanbevolen om deze cursus te volgen samen met de Masterlanguagecursus Griekse epigrafie II: ‘Epigrafie op locatie in Athene’

Back
klassieke-talennl