Cursussen

Griekse epigrafie II

Naam cursus

Griekse epigrafie II: Epigrafie op locatie in Athene

Universiteit

UVA

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 1 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

07/06/2018 - 31/08/2018

Locatie

UvA en RUG, week in Athene

Naam docent

Prof. O.M. van Nijf (RUG) en Dr. M. de Bakker (UvA)

E-mail contactpersoon

Dr. M. de Bakker (UvA)

Doel van de cursus

De student verwerft praktische en theoretische vaardigheden op het terrein van de Griekse epigrafie aan de hand van opdrachten gerelateerd aan teksten in de Atheense musea en op de plaatselijke sites. De student verzorgt onder meer een tekstuitgave en leert in dat kader werken met het uitgebreide epigrafische onderzoeksapparaat, daarbij ondersteund door de bibliotheken van de nationale instituten in Athene.

Uitgebreide omschrijving

Algemeen

De student maakt kennis met de Griekse epigrafie op locatie in Athene. De cursus is gericht op het verwerven van praktische, didactische, en onderzoeksvaardigheden op epigrafisch gebied in het kader van eigen MA- en PhD-onderzoek. De cursus bereidt ook voor op het gebruik van inscripties in het voortgezet onderwijs (in het kader van de educatieve master). Ter voorbereiding worden de belangrijkste epigrafische genres behandeld en bestudeerd binnen hun talige en cultuur-historische context. De cursus ter plaatse bestaat uit dagelijkse colleges (deels in situ a.d.h.v. epigrafische wandelingen en museumbezoek). In het kader van deze colleges verrichten de deelnemers enkele (groeps)opdrachten die ter plekke worden gepresenteerd. Daarnaast verzorgt elke student individueel een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht.

2018-2019

In deze cursus ligt de nadruk op het verwerven van praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden op het terrein van de epigrafie.

De cursus is ingericht als een intensieve blokcursus aan het Nederlands Instituut in Athene, voorafgegaan door enkele workshops in Nederland (introductie; talige aspecten; epigrafie en literatuur).

De blokcursus wordt afgesloten met een eindopdracht. De studenten verzorgen daarvoor een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht.

Werkvormen

werkcollege/workshops; excursie met:

– kleine opdrachten ter plaatse

– presentatie en werkstuk: de studenten verzorgen een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdrach

 

Examen informatie

  • Deelname aan workshops. 10% (AVV)
  • Kleine opdrachten ter plaatse. 10% (AVV)
  • Eindopdracht (presentatie en werkstuk): 80%. Tijdens intensieve blokcursus: de studenten verzorgen een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht. (cijfer)

Studielast (5 EC = 140 uur)
deelname workshops                                    20 uur
voorbereiding blokcursus                             20 uur
intensieve blokcursus, werkstuk                 100 uur

Boeken/Literatuur

Syllabus

Voorwaarden

Kosten

Syllabus ca 10 euro; kosten blokcursus Athene nnb (verblijf wordt deels betaald uit masterlanguagegelden)

Cursusdata
Voorbereidende sessies: drie thematische bijeenkomsten op vrijdagmiddagen (13:00 – 17:00) in oktober, november en december (introductie; talige aspecten; epigrafie en literatuur).
NB: Deelname aan de voorbereidende sessies is verplicht!

Locaties
Locatie thematische bijeenkomsten: Groningen (RUG) en Zwolle (Windesheim).

Aanmelding Athene

Ingangseis: de student dient minimaal te beschikken over aantoonbare basiskennis van het klassiek Grieks, d.w.z. een VWO-diploma met examen Grieks, een voltooide basiscursus, of meer dan dat (BA GLTC etc.).

Studenten dienen zich voor 27 augustus aan te melden voor de cursus bij Masterlanguage en ontvangen dan een formulier om in te vullen en aan de contactpersoon van de cursus op te sturen zodat hun niveau kan worden bepaald (o.a. met het oog op de indeling van de opdrachten). Dit formulier dient voor 25 september aan de cursuscoördinator te zijn teruggestuurd.

Deze cursus kan, maar hoeft niet, gevolgd te worden met de cursus Masterlanguage Griekse Epigrafie I.

Back
klassieke-talennl