Cursussen

Griekse epigrafie II *EDU*

Naam cursus

Griekse epigrafie II: Epigrafie op Locatie in Athene

Universiteit

UVA

Punten/Credits

5 of 6

Cursusdatum

semester 1 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

06/03/2019 - 30/09/2019

Locatie

UvA & RuG & Athene

Naam docent

M. de Bakker (UvA) & O.M. van Nijf (RuG)

E-mail contactpersoon

M. de Bakker

Doel van de cursus

De student verwerft praktische en theoretische vaardigheden op het terrein van de Griekse epigrafie aan de hand van opdrachten gerelateerd aan teksten in de Atheense musea en op de plaatselijke sites. De student verzorgt onder meer een tekstuitgave en leert in dat kader werken met het uitgebreide epigrafische onderzoeksapparaat, daarbij ondersteund door de bibliotheken van de nationale instituten in Athene.

Uitgebreide omschrijving

De student maakt kennis met de Griekse epigrafie op locatie in Athene. De cursus is gericht op het verwerven van praktische, didactische, en onderzoeksvaardigheden op epigrafisch gebied in het kader van eigen MA- en PhD-onderzoek. De cursus bereidt ook voor op het gebruik van inscripties in het voortgezet onderwijs (in het kader van de educatieve master). Ter voorbereiding worden de belangrijkste epigrafische genres behandeld en bestudeerd binnen hun talige en cultuur-historische context. De cursus ter plaatse bestaat uit dagelijkse colleges (deels in situ a.d.h.v. epigrafische wandelingen en museumbezoek). In het kader van deze colleges verrichten de deelnemers enkele (groeps)opdrachten die ter plekke worden gepresenteerd. Daarnaast verzorgt elke student individueel een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht.

In deze cursus ligt de nadruk op het verwerven van praktische en theoretische onderzoeksvaardigheden op het terrein van de epigrafie.

De cursus is ingericht als een intensieve blokcursus aan het Nederlands Instituut in Athene, voorafgegaan door enkele workshops in Nederland (introductie; talige aspecten; epigrafie en literatuur).

De blokcursus wordt afgesloten met een eindopdracht. De studenten verzorgen daarvoor een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht.

 

Examen informatie

Eindopdracht (presentatie en werkstuk) tijdens intensieve blokcursus: de studenten verzorgen een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht (cijfer, 100%).

Deelname aan workshops (AVV)

Opdrachten ter plaatse (AVV)

Studielast

Deelname workshops                                    20 uur

Voorbereiding blokcursus                            20 uur

Intensieve blokcursus, werkstuk               100 uur

Studenten die dit vak voor 6 EC willen doen, krijgen een uitgebreidere eindopdracht.

Boeken/Literatuur

Kosten

Syllabus ca. 10 euro.

Kosten blokcursus Athene nog niet bekend (verblijf wordt deels betaald uit Masterlanguage-gelden).

Voorwaarden

Rooster

Voorbereidende sessies:

drie thematische bijeenkomsten (introductie; talige aspecten; epigrafie en literatuur)

Vrijdag 15 november,  13:00 – 17:00

Vrijdag 22 november, 13:00 – 17:00

vrijdag 6 december, 13:00 – 17:00

Excursie in Athene in week 2 en 3.

NB: Deelname aan de voorbereidende sessies is verplicht!

Ingangseis

De student dient minimaal te beschikken over aantoonbare basiskennis van het klassiek Grieks, d.w.z. een VWO-diploma met examen Grieks, een voltooide basiscursus, of meer dan dat (BA GLTC etc.).

Deze cursus kan, maar hoeft niet, gevolgd te worden met de cursus Masterlanguage Griekse Epigrafie I.

Aanmelding

Studenten dienen zich voor 30 september 2019 aan te melden voor de cursus bij Masterlanguage via masterlanguage@uu.nl, met cc aan m.p.debakker@uva.nl

Back
klassieke-talennl