Cursussen

Historische letterkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Historische letterkunde in de klas: Koning Artur op school

Universiteit

Utrecht

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 2 (2020 - 2021)

Inschrijfdatum

26/10/2020 - 08/01/2021

Locatie

UU deels online, deels on campus

Naam docent

Bart Besamusca (UU) en Marjolein Hogenbirk (UvA)

E-mail contactpersoon

Bart Besamusca

Doel van de cursus

De student

•             heeft inzicht in de ontwikkeling en de kenmerken van de Middelnederlandse Arturromans.

•             kan deze teksten als representanten van historische Nederlandse letterkunde maatschappelijk ‘vertalen’ naar het literatuuronderwijs (HAVO/VWO).

•             kan de kennis op het gebied van historische letterkunde die hij/zij heeft verworven toepassen bij het evalueren van didactisch materiaal voor het middelbaar onderwijs (Tekst in Context).

•             kan de keuze voor en het ontwerp van een nieuwe, op moderne leest geschoeide uitgave in de reeks ´Tekst in Context´ onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten.

Uitgebreide omschrijving

Het algemene uitgangspunt is de kennis die een docent Nederlands nodig heeft om goed literatuuronderwijs in de historische letterkunde te verzorgen. Goed wil hier zeggen: in samenhang met het didactische materiaal waar hij/zij over moet kunnen beschikken. Dit materiaal moet in overeenstemming zijn met de huidige stand van kennis in de academische letterkunde en inhoudelijk en didactisch geschikt gemaakt zijn voor leerlingen van het VO (bovenbouw HAVO, VWO).

Het onderwerp van deze cursus is de reeks ‘Tekst in context’ die verschijnt bij de Amsterdam University Press (https://www.aup.nl/en/series/tekst-in-context). Het gaat om een serie tekstuitgaven van premoderne Nederlandstalige klassieken die bedoeld zijn voor het middelbare onderwijs. De reeks loopt sinds 1997, toen ´Karel ende Elegast´ als eerste deel gepubliceerd werd, naar een ontwerp dat Hubert Slings in zijn dissertatie toelichtte (´Toekomst voor de Middeleeuwen´ (Amsterdam 2000), 180-4). De lange looptijd van de reeks en de intensieve discussies die thans over het literatuuronderwijs op de middelbare school gevoerd worden, geven volop aanleiding om de principes en de uitwerking van de serie nog eens tegen het licht te houden. Sluit de reeks aan bij de huidige generatie middelbare scholieren? We zullen deze vraag beantwoorden aan de hand van de Middelnederlandse Arturromans. Hoe zou een publicatie die gewijd is aan dit type tekst en/of zijn individuele vertegenwoordigers er uit kunnen zien in ‘Tekst in context’ 2.0?

Examen informatie

Werkvorm
Werkcolleges en excursie

Toetsvorm
Peer review – Feedback geven bij het eindproduct-in-wording van een medestudent: 20%

Eindproduct – Opzet voor een deel in de vernieuwde reeks Tekst in Context: 80%

Studielast
5EC, 140 uur
UvA: 6 EC dmv extra opdracht mogelijk

Boeken/Literatuur

Het verdient aanbeveling om aan te schaffen: Ingrid Biesheuvel, ´De ridders van de Ronde Tafel. Arturverhalen uit de Lage Landen´. Amsterdam: Atheneum, Polak & Van Gennep, 2012.

Bij aanschaf van Biesheuvel kan gekozen worden voor verschillende formaten en daaraan gerelateerde prijzen.

Voorwaarden

Rooster
vrijdagmiddagen 14.15-17.00

Bimodaal (deels online, deels on campus UU Drift 25, 301, Utrecht)

Data
12/2 Drift 25, zaal 301

19/2 online
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3 (in totaal zeven bijeenkomsten)

Deze cursus kun je combineren met Nederlands – Taalkunde in de klas.

Back
nederlandsnl