Cursussen

Historische letterkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Historische letterkunde in de klas

Universiteit

RUG

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 2 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

28/10/2019 - 08/01/2020

Locatie

Groningen

Naam docent

Dr. Marijke Meijer-Drees (RuG) & Prof.dr. Bart Besamusca (UU)

E-mail contactpersoon

Dr. Marijke Meijer-Drees

Doel van de cursus

De student:

  • kan historische Nederlandse letterkunde maatschappelijk ‘vertalen’  naar met name het literatuuronderwijs  (HAVO/VWO);
  • kan de kennis op het gebied van historische letterkunde die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een lessenreeks die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs;
  • kan de keuze voor en het ontwerp van een dergelijke lessenreeks onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten.

Uitgebreide omschrijving

Het uitgangspunt is de kennis die een docent Nederlands nodig heeft om goed literatuuronderwijs in de historische letterkunde te verzorgen. “Goed” wil hier zeggen: in overeenstemming met de huidige stand van kennis in de academische letterkunde. Die academische  kennis dient inhoudelijk en didactisch geschikt  gemaakt te worden voor leerlingen van het VO (bovenbouw HAVO, VWO).

In hoeverre is de in 2017 voltooide Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (GNL)  bruikbaar te maken voor het literatuurgeschiedenisonderwijs in de klas, i.c. de delen over de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (ca. 1100- 1800)? In de context van de recente discussies over het literatuuronderwijs en van de academische impulsen voor het literatuuronderwijs werken studenten aan de beantwoording van deze vraag. Hierbij kan alvast gedacht worden aan de special over literatuuronderwijs van het tijdschrift Nederlandse letterkunde (december 2018) en aan de praktische initiatieven Literatuurgeschiedenis.nl en LitLab.

De beantwoording krijgt de vorm van een beredeneerde lessenreeks waarin een exemplarische vertaalslag wordt gemaakt van de GNL naar het VO. 

Examen informatie

Presentatie 20%

Werkstuk (lessenreeks met verantwoording) 80%

Boeken/Literatuur

Wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Voorwaarden

Rooster

Vrijdag, 11:00 – 14:00

Data: 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3

Back