Cursussen

Historische letterkunde in het onderwijs

Naam cursus

Historische letterkunde in het onderwijs: Theater in beweging

Universiteit

Leiden

Punten/Credits

5/10

Cursusdatum

semester 1 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

07/06/2018 - 28/08/2018

Locatie

UvA (verder: intensieve bezoeken aan afdelingen Bijzondere collecties, diverse locaties voor excursies, theaters en een opnamestudio)

Naam docent

Frans Blom

E-mail contactpersoon

Frans Blom

Doel van de cursus

* De student verwerft inzicht in de vroegmoderne theatercultuur, in het functioneren van de creatieve industrie rondom schouwburgen, en in de belangrijkste actuele en internationale wetenschappelijke discussies over theater in de vroegmoderne tijd.

* De student leert een groot aantal verschillende toneelteksten, genres en repertoires kennen en analyseren.

* De student leert werken met het specifieke onderzoeksinstrumentarium voor de studie van theater, zoals het benutten van de mogelijkheden die ONSTAGE biedt, en de nieuwe onderzoeksmogelijkheden die ontstaan zijn doordat Google Books, Ceneton e.a. talloze (internationale) toneelteksten  digitaal beschikbaar hebben gesteld.

* De student leert zelfstandig een relevante en haalbare onderzoeksvraag te formuleren op het gebied van theatercultuur, een valide onderzoeksopzet te maken en deze vervolgens uit te voeren met gebruikmaking van het beschikbare onderzoeksinstrumentarium.

* De student leert verslag te doen van het eigen onderzoek door middel van mondelinge presentaties, deelname aan discussies, schriftelijk onderzoeksverslagen en een praktijkopdracht. Bij de verslaglegging ligt de nadruk op de overdracht van de kennis op een algemeen publiek in een aantrekkelijke vorm.

Uitgebreide omschrijving

Joost van den Vondel was volgens gezaghebbende handboeken de grootste toneeldichter van de zeventiende eeuw. Toch gaat de publieksprijs naar een ander: de spectaculaire tragi-komedies van de Spaanse auteur Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635) waren ongekend populair. Het zeventiende-eeuwse theater in de Republiek is sterk beïnvloed door wat er in Spanje en andere Europese landen in de schouwburgen op de planken en in druk verscheen. Toneelauteurs, acteurs, actrices en boekdrukkers in de Lage Landen boekten grote successen met talloze vertalingen en bewerkingen van Spaanse stukken, vaak via vertalingen in het Frans. Op hun beurt waren de nieuwe Nederlandstalige ‘Spaanse’ toneelstukken weer succesvol bij het theaterpubliek in Duitsland en Scandinavië.

De eerste 7 weken behandelen we de vraag of de Nederlandse theatercanon zoals die is opgebouwd in onze standaardwerken representatief is, en met welke criteria en bias die tot stand is gebracht. Daarin bekijken we de positie van zowel canonieke als niet-canonieke werken, en de wijze waarop die behandeld zijn in de vaktraditie. Tegenover de traditionele vakbeoefening plaatsen we de nieuwe database ONSTAGE, en gaan we in op nieuwe mogelijkheden voor de vakbeoefening. Dit blok richt zich met name op studie van secundaire literatuur en primaire werken uit historische repertoire, en werkt toe naar een onderzoekspaper.

In het tweede blok van 6 à 7 weken stellen we de vraag hoe historisch theater kan worden ingezet in de praktijk van de hedendaagse samenleving, in het bijzonder op het gebied van het theater en van het onderwijs op de Nederlandse middelbare scholen. Daartoe maken we assessments van best practices, zoals van het project In Reprise, van de manier waarop theatermakers van nu producties en opvoeringen van historisch theater samenstellen, en van de plek die historisch theater in het traditionele onderwijs heeft gehad en beter zou kunnen gaan krijgen dankzij nieuwe media zoals de Vogala-app. Tijdens dit blok wordt van de studenten tevens verwacht dat ze toewerken naar een creatief eindproduct: de opwerking van (een fragment van) een historisch stuk naar gebruik in theater of klas. De gekozen fragmenten worden tot leven gewekt met verantwoording, beeldmateriaal, inleidingen en studio-opname.

Examen informatie

Wekelijkse schriftelijke opdrachten, wetenschappelijke paper (blok 1), assessment (blok 2) en verantwoording van de praktijkopdracht (blok 2).

Boeken/Literatuur

We zullen werken met het boek Spaans theater in de Republiek van Frans Blom en Olga van Marion dat in de loop van 2017 is verschenen bij Verloren in de Zeven Provinciën Reeks, met de artikelen over Spaans theater in het themanummer van De Zeventiende Eeuw 32-1 (2016) en met een groot aantal handboeken, artikelen en websites waaronder ONSTAGE, Ceneton en In Reprise. Daarnaast lezen we een flink aantal primaire (toneel)teksten. Het boek van Blom en Van Marion dient te worden aangeschaft; al het overige materiaal wordt voortijdig via links op Blackboard ter beschikking gesteld.

Voorwaarden

Rooster: vrijdagmiddag, 14:00 tot 17:00. Locatie: P.C. Hoofthuis 5.31, te Amsterdam.

Blok 1:

Week 1-3 Bijzondere collecties in de Leidse universiteitsbibliotheek,

Bezoek aan een toneelvoorstelling

Week 4-6 Bijzondere collecties in Amsterdam,

 

Blok 2:

Week 1-6 diverse excursies en locaties in Amsterdam en Leiden, bezoek aan een toneelvoorstelling en opnames in een studio in Amsterdam

Back