Cursussen

Latijnse epigrafie I *EDU*

Naam cursus

Latijnse epigrafie I: een introductie op locatie in Rome

Universiteit

VU

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 2 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

10/10/2018 - 01/12/2018

Locatie

Amsterdam & Rome

Naam docent

Dr. A.M.J. Derks (VU) en Prof. B.H. Stolte (RUG)

E-mail contactpersoon

Dr. A.M.J. Derks (VU)

Doel van de cursus

Korte, intensieve introductie in de Latijnse epigrafie van de Republikeinse periode tot in de Late Oudheid, gericht op het verwerven van een vertrouwdheid met zowel de taal als de materiële vormen van Latijnse inscripties zodanig dat deze bronnen met succes kunnen worden ingezet in het onderwijs (KCV) of in eigen onderzoek voor scriptie of proefschrift.

Uitgebreide omschrijving

Algemene cursusbeschrijving

Deze cursus biedt een grondige introductie in de Latijnse epigrafie, waarin deze in al haar facetten aan bod komt. De belangrijkste epigrafische genres worden behandeld en bestudeerd binnen hun historische en maatschappelijke context. Daarbij wordt nadrukkelijk gekozen voor een interdisciplinaire benadering van het bronnenmateriaal, waarbij behalve aspecten uit de klassieke filologie en de Latijnse literatuur ook facetten uit de sociolinguïstiek, de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en het Romeinse recht aan bod komen.

2018-2019

Het grootste deel van de cursus vindt plaats in Rome dat vanwege de aanwezigheid van talrijke inscripties van diverse aard in zowel belangwekkende museale collecties als in de openbare ruimte uitgelezen mogelijkheden biedt om door middel van excursies de opschriften in directe samenhang te bestuderen met hun schriftdragers en de ruimte waarin deze oorspronkelijk stonden opgesteld. De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en een paper waarin de cursist de verworven vaardigheden aan de hand van een of meer geselecteerde teksten demonstreert.

Werkvormen

De introductie in Nederland (VU Amsterdam) bestaat uit een serie inleidende hoor- en responsiecolleges afgewisseld met een klein practicum waarin kennis wordt gemaakt met de belangrijkste handboeken en elektronische corpora van inscripties. Ter voorbereiding op de blokcursus wordt enige secundaire literatuur gelezen. Tijdens het verblijf in Rome maken de deelnemers intensief kennis met het epigrafisch handwerk, waarbij hoor- en werkcolleges worden afgewisseld met zelfstudie en excursies naar museale collecties en archeologische sites met belangrijk epigrafisch materiaal. De schriftelijke eindopdracht wordt uiterlijk drie weken na de intensieve blokcursus voltooid.

Bijzonderheden

  1. Deze cursus heeft een maximum van vijftien deelnemers. In het geval zich meer dan 15 studenten inschrijven, zal een selectie worden gemaakt, waarbij masterstudenten van GLTC, researchmasterstudenten van de onderzoeksschool OIKOS en masterstudenten van opleidingen op het gebied van de oudheid die zijn ingeschreven aan een van de zes universiteiten die in het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome deelnemen, voorrang hebben (in genoemde volgorde). Een motivatiebrief kan deel uitmaken van het selectieproces. In verband met de accommodatie in Rome dienen belangstellenden voor deze cursus zich ook aan te melden via de website van het KNIR (www.knir.it). Wanneer niet-Nederlandstalige studenten zich voor de cursus aanmelden, zal deze in het Engels worden gegeven.
  2. Voor deze cursus geldt vanwege de studiereis naar Rome een verkorte inschrijvingsperiode. De aanmelddeadline is 1 december 2018.

Examen informatie

-Secundaire literatuur: wordt getoetst tijdens discussiecolleges in Rome
-Onderzoeksopdracht tijdens blokcursus: de studenten verzorgen een kritische uitgave van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van filologische (taalkundig of letterkundig) of cultuurhistorische aard) en houden daarover een mondelinge presentatie.
-Eindtoets: Op schrift uitgewerkte kritische uitgave van de inscriptie, in te leveren binnen 3 weken na afronding van de blokcursus.

Studielast
Studielast 5 ECTS = 140 uur
Introductiecolleges Nederland: 18 uur
Voorbereiding blokcursus: 18 uur
Blokcursus Rome: 68 uur
Zelfstudie opdracht uitgave inscriptie: 36 uur

Boeken/Literatuur

Secundaire literatuur over het onderscheid tussen inscripties en andere teksten, en over deelfacetten van de Latijnse epigrafie zoals de ‘epigraphic habit’, de Romeinse onomastiek, de prosopografische methode en de cursus honorum wordt voor aanvang van de cursus digitaal beschikbaar gemaakt.

Voorwaarden

Kosten

Deelnemers aan de cursus wordt kosteloos onderdak geboden in het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome of in een pension. Ook de toegang tot de te bezoeken musea is gratis. Reiskosten naar Rome vv, lokaal vervoer alsmede kosten voor levensonderhoud tijdens het verblijf in Rome zijn voor eigen rekening.

Rooster

Cursusdata in Rome : 22 februari tot en met 3 maart 2019

Cursusdata in Nederland : 25 januari en 7 en 8 februari

Back
klassieke-talennl