Cursussen

Moderne letterkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Moderne letterkunde in de klas: Literatuur en burgerschap

Universiteit

Leiden

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 1 (2020 - 2021)

Inschrijfdatum

15/06/2020 - 25/09/2020

Locatie

Utrecht

Naam docent

Yra van Dijk (LU) en Mathijs Sanders (RuG)

E-mail contactpersoon

Yra van Dijk (LU)

Doel van de cursus

De student:

•             kan canonieke en niet-canonieke literatuur uit de 19de en 20ste eeuw analyseren en interpreteren in het licht van hedendaagse methoden en theorieën uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap.

•             kan canonieke en niet-canonieke literatuur uit de 19de en 20ste eeuw analyseren in het licht van onderwijs in Burgerschap.

•             kan actuele artikelen uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap kritisch lezen, vergelijken en problematiseren.

•             kan methoden en technieken uit de gelezen literatuur maatschappelijk ‘vertalen’ , bijvoorbeeld naar de journalistiek of naar het literatuuronderwijs.

Uitgebreide omschrijving

Uitgangspunt voor de Moderne Letterkundegroep is de kennis die een docent Nederlands of een neerlandicus nodig heeft om goed literatuuronderwijs in de moderne letterkunde te verzorgen. Er bestaat bij Ma-studenten vooral behoefte aan een goede, inhoudelijke cursus over de vakinhoud: verdieping van de kennis van de primaire literatuur, verbreding van de belezenheid, inzicht in verschillende methoden en het verwerven van kritische vaardigheden m.b.t. literatuur(onderwijs).

Deze literatuurgeschiedeniscursus is op repertoirekennis gericht. Er worden veel primaire teksten gelezen en bestudeerd zodat de Ma-studenten hun belezenheid kunnen vergroten. In samenhang hiermee wordt een deel van de colleges besteed aan methodenonderwijs waarin recente methoden als literatuursociologie, representatie, mediatheorie, ideologiekritiek, enz. gedemonstreerd en toegepast worden.

De sturende vragen hierbij zijn: wat wil je met literatuuronderwijs bereiken en hoe zijn vanuit verschillende literatuurwetenschappelijke benaderingen deze methoden daarvoor in te zetten? Hoe kun je literatuur meer in een sociale en mediale context presenteren en receptiegerichte lessen ontwikkelen die meer aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen?

De Ma-studenten krijgen gereedschappen aangereikt, zoals bv. analyse van representaties of nieuwe instrumenten voor de narratologie of poëzieanalyse, die eenvoudig in hun toekomstige literatuuronderwijs geïmplementeerd kunnen worden. De leerdoelen dragen bij aan de eindtermen die landelijk geformuleerd zijn voor educatieve en algemene masters voor het onderdeel Moderne Nederlandse Letterkunde.

We benaderen het canonieke repertoire vanuit de thematische vraag naar de manier waarop je literatuur kan gebruiken in debatten over Nederlands burgerschap en daaraan gerelateerde thema’s als Europa, nationalisme, inclusiviteit.

Examen informatie

Werkvormen
werkcolleges

Toetsing
weekopdrachten 20%
eindwerkstuk 80%

Boeken/Literatuur

Voorwaarden

Roostering

vrijdagmiddag van 15-18 uur

6 nov, 13 nov, 20 nov, 27 nov, 4 dec, 11 dec, 8 en 22 januari (presentaties)  

Back
nederlandsnl