Cursussen

Moderne letterkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Moderne letterkunde in de klas: literatuur en burgerschap

Universiteit

Radboud

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 1 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

03/06/2019 - 30/08/2019

Locatie

Utrecht

Naam docent

Prof.dr. Jos Joosten (Radboud) & prof.dr. Yra van Dijk (Leiden)

E-mail contactpersoon

Prof.dr. Jos Joosten

Doel van de cursus

De student:

  • kan canonieke en niet-canonieke literatuur uit de 19de en 20ste eeuw analyseren en interpreteren in het licht van hedendaagse methoden en theorieën uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap;
  • kan canonieke en niet-canonieke literatuur uit de 19de en 20ste eeuw analyseren in het licht van onderwijs in Burgerschap;
  • kan actuele artikelen uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap kritisch lezen, vergelijken en problematiseren;
  • kan methoden en technieken uit de gelezen literatuur maatschappelijk ‘vertalen’, bijvoorbeeld naar de journalistiek of naar het literatuuronderwijs.

Uitgebreide omschrijving

Uitgangspunt voor deze cursus is de kennis die een docent Nederlands of een neerlandicus nodig heeft om goed literatuuronderwijs in de moderne letterkunde te verzorgen: verdieping van de kennis van de primaire literatuur, verbreding van de belezenheid, inzicht in verschillende methoden en het verwerven van kritische vaardigheden m.b.t. literatuur(onderwijs).

Deze literatuurgeschiedeniscursus is daarom op repertoirekennis gericht. Er worden veel primaire teksten gelezen en bestudeerd zodat studenten hun belezenheid kunnen vergroten. In samenhang hiermee wordt een deel van de colleges besteed aan methodenonderwijs waarin recente methoden als literatuursociologie, representatie, mediatheorie, ideologiekritiek, enz. gedemonstreerd en toegepast worden. De sturende vragen hierbij zijn: wat wil je met literatuuronderwijs bereiken en hoe zijn vanuit verschillende literatuurwetenschappelijke benaderingen deze methoden daarvoor in te zetten? Hoe kun je literatuur meer in een sociale en mediale context presenteren en receptiegerichte lessen ontwikkelen die meer aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen? De studenten krijgen gereedschappen aangereikt, zoals bv. analyse van representaties of nieuwe instrumenten voor de narratologie of poëzieanalyse, die eenvoudig in hun toekomstige literatuuronderwijs geïmplementeerd kunnen worden. De leerdoelen dragen bij aan de eindtermen die landelijk geformuleerd zijn voor educatieve en algemene masters voor het onderdeel Moderne Nederlandse Letterkunde. 

We benaderen het canonieke repertoire vanuit de thematische vraag naar de manier waarop je literatuur kan gebruiken in debatten over Nederlands burgerschap en daaraan gerelateerde thema’s als Europa, nationalisme, inclusiviteit.

Examen informatie

Weekopdrachten 20%

Eindwerkstuk 80%

Boeken/Literatuur

Rooster

De cursus bestaat uit zeven colleges, op vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

Let op: het college op 24 januari heeft een aangepaste tijd en locatie!

1 – 01.11
2- 08.11
3 – 22.11
4 – 06.12
5 – 20.12
6 – 10.01
7 – 24.01, 09:30 – 12:30, Drift 25, zaal 101, Utrecht

Locatie: Janskerkhof 15a, zaal 201, Utrecht

https://www.uu.nl/en/janskerkhof-15-a

https://www.uu.nl/drift-25

 

 

 

Voorwaarden

Back
nederlandsnl