Cursussen

Moderne letterkunde in het onderwijs

Naam cursus

Moderne letterkunde in het onderwijs: Perspectieven op naoorlogse literatuur

Universiteit

Utrecht

Punten/Credits

5, 6, 10 of 12

Cursusdatum

semester 1 (2017 - 2018)

Inschrijfdatum

- 22/08/2016

Locatie

Utrecht, vrijdagochtend

Naam docent

Jeroen Dera en Laurens Ham

E-mail contactpersoon

Laurens Ham

Doel van de cursus

In deze cursus leer je:
– hoe je canonieke en niet-canonieke literatuur uit de naoorlogse periode kunt analyseren en interpreteren in het licht van hedendaagse methoden en theorieën uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap;
– hoe je actuele artikelen uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap kritisch kunt lezen, vergelijken en problematiseren;
– hoe methoden en technieken uit de gelezen literatuur maatschappelijk ‘vertaald’ kunnen worden, bijvoorbeeld naar de journalistiek of naar het literatuuronderwijs.

Uitgebreide omschrijving

Deze cursus is voor iedereen die beter ingelezen wil raken in de Nederlandstalige moderne literatuur en in de hedendaagse vakdiscussie over die literatuur. De cursus is zeker relevant voor mensen met een interesse voor het (middelbaar) onderwijs of voor het vertalen van literatuurwetenschappelijke kennis naar het publieke domein. Iedere week denken we namelijk na over manieren om actuele methoden en theorieën (focalisatie- en postureanalyse, ideologiekritiek, intermedialiteit, postkolonialisme) op een toegankelijke manier toe te passen in het onderwijs of in schrijfproducten voor een groter publiek (journalistieke teksten, websites). Maar ook voor neerlandici met een andere achtergrond of interesse geldt: kennis van deze werken en deze benaderingen is cruciaal.

We richten ons op de naoorlogse periode en op een zo breed mogelijke spectrum aan teksten: canonieke en minder canonieke romans en gedichten uit Nederland en daarbuiten, van mannen en vrouwen, al dan niet met een koloniale achtergrond.

 

De weekthema’s zijn als volgt:

 • Week 1: de relatie tussen literatuur en (journalistieke) media
 • Week 2: narratologie en gender (casus: Blaman, Eenzaam avontuur)
 • Week 3: intermediale analyse van poëzie buiten het boek
 • Week 4: postureanalyse (casus: Dautzenberg, Samaritaan)
 • Week 5: postkolonialisme (casus: McLeod, Hoe duur was de suiker)
 • Week 6: ideologiekritiek in de hedendaagse poëzie
 • Week 7: ecokritiek (casus: Hamelink, Ranonkel)

In het tweede deel van de cursus (de 10 ECTS-variant) gaan we verder met de thema’s uit week 2-7 aan de slag (zie ‘werkvormen’ hieronder).

Examen informatie

 • Als je de 5 ECTS-variant volgt, sluit je de cursus af met een paper waarin je één van de besproken benaderingen toepast op een andere tekst (die al dan niet in de cursus is besproken;
 • Als je de 10 ECTS-variant volgt, doe je de bovenstaande opdracht (50% van je eindcijfer), maar werk je daarnaast aan een onderzoek naar een primaire tekst naar aanleiding van je eigen college (50%

Boeken/Literatuur

Sommige teksten zullen digitaal/in een syllabus beschikbaar worden gesteld, maar de volgende titels kun je het beste aanschaffen of lenen:

 • Anna Blaman, Eenzaam avontuur (elke druk is toegestaan; ook fulltext op DBNL)
 • H.J. Dautzenberg, Samaritaan (elke druk is toegestaan)
 • Cynthia McLeod, Hoe duur was de suiker (elke druk is toegestaan)
 • Jacques Hamelink, Ranonkel of de geschiedenis van een verzelving (elke druk is toegestaan; ook fulltext op DBNL)

 

Voorwaarden

Kosten
Plusminus 50 euro

Cursusdata
Vrijdagochtenden tussen september en eind december

Studielast
140 uur (5 ECTS-variant); 280 uur (10 ECTS-variant)

Back
nederlandsnl