Cursussen

Taalkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Taalkunde in de klas

Universiteit

Utrecht

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 2 (2020 - 2021)

Inschrijfdatum

26/10/2020 - 08/01/2021

Locatie

UU

Naam docent

Marjo van Koppen (UU) en Jack Hoeksema (RuG)

E-mail contactpersoon

Marjo van Koppen (UU)

Doel van de cursus

De student

•             kent en doorziet de plaats van taalkunde in het schoolvak Nederlands en heeft een visie ontwikkeld op de rol die taalkunde in dit schoolvak zou moeten spelen, in het bijzonder in het licht van de huidige discussies over het schoolvak. Deze visie komt tot uitdrukking in de les/lessen die hij/zij ontwikkelt.

•             kan de didactische kennis die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een module die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs.

•             kan de taalkundige kennis die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een module die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs.

•             kan de keuze voor en het ontwerp van een dergelijke module onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten.

Uitgebreide omschrijving

In deze cursus bekijken we hoe taalkunde een rol zou kunnen spelen binnen het schoolvak Nederlands. We doen dat door enerzijds te onderzoeken welke aspecten van de taalkunde op dit moment binnen het schoolvak worden gedoceerd en op welke wijze dit gebeurt. Anderzijds gaan we zelf op zoek naar taalkundige fenomenen waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om op de middelbare school te doceren. We onderzoeken vervolgens de taalkundige achtergrond van deze fenomenen en zetten die kennis om naar een module die kan worden gebruikt in het middelbaar onderwijs.

De concrete uitkomst van deze cursus is een module voor het plusprogramma Nederlands die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs.

Examen informatie

Werkvorm
hoor/werkcollege

Toetsing
presentatie 20%
eindproduct 70%
peer review 10%

Studielast

140 uur, 5EC

UvA: 6EC met extra opdracht is mogelijk.

Boeken/Literatuur

Literatuur: wordt nog bekendgemaakt

Kosten: geen.

Voorwaarden

Rooster
Vrijdagochtend 11:00-13:00

Locatie
Drift 25, zaal 002, Utrecht (wanneer mogelijk ivm COVID)

Data

1.     12-2

2.     19-2:  online

3.     26-2

4.     5-3

5.     12-3

6.      9 april 2021 Drift 15, zaal 002

Deze cursus kun je combineren met Nederlands Historische Letterkunde in de klas.

Back
nederlandsnl