Cursussen

Taalkunde in de klas *EDU*

Naam cursus

Taalkunde in de klas

Universiteit

Utrecht

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 2 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

28/10/2019 - 08/01/2020

Locatie

Utrecht

Naam docent

Prof.dr. Marjo van Koppen (UU) & Prof.dr. Sjef Barbiers (Leiden)

E-mail contactpersoon

Prof.dr. Marjo van Koppen

Doel van de cursus

De student:

  • kent en doorziet de plaats van taalkunde in het schoolvak Nederlands en heeft een visie ontwikkeld op de rol die taalkunde in dit schoolvak zou moeten spelen, in het bijzonder in het licht van de huidige discussies over het schoolvak. Deze visie komt tot uitdrukking in de les/lessen die hij/zij ontwikkelt;
  • kan de taalkundige kennis die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een module die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs;
  • kan de keuze voor en het ontwerp van een dergelijke module onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten.

Uitgebreide omschrijving

Het vak Taalkunde in de klas behandelt algemeen aansprekende thema’s die centrale rol spelen in de programma’s van alle deelnemende universiteiten zoals taalvariatie, taalverandering en meertaligheid. Deze thema’s worden behandeld  vanuit een educatief en populariserend perspectief. Doel is om studenten te laten nadenken over de rol van taalkundige kennis in een bredere maatschappelijke context en om ze te trainen in het toegankelijk maken van taalkundige kennis voor een breder (school)publiek. De leerdoelen dragen bij aan de eindtermen die landelijk geformuleerd zijn voor educatieve en algemene masters voor het onderdeel Nederlandse taalkunde.

Samen met de studenten selecteren we thema’s binnen de taalkunde die we dan diepgravend zullen analyseren. Vervolgens denken we na over de manier waarop er een vertaalslag kan worden gemaakt van de taalkundige theorie naar de educatieve praktijk. 

Examen informatie

Actieve particatie 20%

Educatieve module en verantwoording 80%

Boeken/Literatuur

Literatuur wordt te zijner tijd digitaal beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

Rooster

Vrijdag 10:00 – 13:00, zaal 105, Drift 25

https://www.uu.nl/drift-25

Let op: op vrijdag 24 april vindt het college plaats in zaal 204, Drift 25

 

 

 

Back
nederlandsnl