Algemene informatie

Voor collegejaar 2019-2020 gelden de volgende inschrijfperiodes:

Semester 1: 3 juni tot en met 30 augustus 2019
Semester 2: 29 oktober 2019 tot en met 8 januari 2020

Masterlanguage-onderwijs wordt geroosterd in de tweede helft van het eerste semester (november-december) en de eerste helft van het tweede semester (februari-april).

Heb je een leuke cursus gevonden? Tijdens de inschrijfperiode vind je bij de cursusbeschrijving een knop waarmee je bij het inschrijfformulier komt.

De cursussen van Masterlanguage worden verzorgd door docenten van de deelnemende universiteiten. Per vak is een ‘thuisuniversiteit’ aangewezen waar het vak formeel is ondergebracht; dit is de instelling die op de cursuspagina direct onder de cursustitel staat genoemd.

Naast de cursus-inschrijving bij het Masterlanguage loket, moet je je ook inschrijven als bijvakstudent bij de ‘thuisuniversiteit’ als dit niet je eigen universiteit is. Hiermee heb je toegang tot de digitale leeromgeving en tot de faciliteiten van deze instelling. Het is belangrijk dat je deze inschrijving als bijvakstudent op tijd regelt.

Hieronder vind je per universiteit een link naar de website voor bijvakinschrijving:

Gedurende de cursus ontvangt de cursuscoördinator een cijferlijst van Masterlanguage. Het ingevulde formulier wordt teruggestuurd naar het Masterlanguage loket, en via dat loket doorgegeven aan de instellingen waar de studenten staan ingeschreven. Deze instelling zorgt er vervolgens voor dat het cijfer wordt geregistreerd in het dossier van de student. Dit proces kan twee tot drie weken duren.

Let op: wil je de Masterlanguage-cursus inpassen in je masterprogramma, controleer dan even of je daarvoor toestemming hebt van de Examencommissie van je programma.