Algemene informatie

Het cursusaanbod voor 2021-2022 is bekend.

Voor collegejaar 2021-2022 gelden de volgende inschrijfperiodes:

Semester 1: 14 juni 2021 tot en met 26 september 2021
Semester 2: 25 oktober 2021 tot en met 09 januari 2022

Masterlanguage-onderwijs wordt geroosterd in de tweede helft van het eerste semester (november-december) en de eerste helft van het tweede semester (februari-april).

Heb je een leuke cursus gevonden? Tijdens de inschrijfperiode vind je bij de cursusbeschrijving een knop waarmee je bij het inschrijfformulier komt.

De cursussen van Masterlanguage worden verzorgd door docenten van de deelnemende universiteiten. Per vak is een ‘thuisuniversiteit’ aangewezen waar het vak formeel is ondergebracht; dit is de instelling die op de cursuspagina direct onder de cursustitel staat genoemd.

Naast de cursus-inschrijving bij het Masterlanguage loket, moet je je ook inschrijven als bijvakstudent bij de ‘thuisuniversiteit’ als dit niet je eigen universiteit is. Hiermee heb je toegang tot de digitale leeromgeving en tot de faciliteiten van deze instelling. Het is belangrijk dat je deze inschrijving als bijvakstudent op tijd regelt.

Hieronder vind je per universiteit een link naar de website voor bijvakinschrijving:

 • Inschrijven bijvakken – Universiteit van Utrecht (UU)(je hoeft geen cursuscode in te vullen, alleen “Masterlanguage”. Je hoeft geen rekening hoeft te houden met de genoemde inschrijfperiodes op het bijvakformulier).
 • Inschrijven bijvakken – Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Inschrijven bijvakken – Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Inschrijven bijvakken – Rijksuniversiteit Groningen (RuG) (vul in het formulier in: Master Letterkunde, track Europese Letteren en Interculturaliteit).
 • Inschrijven bijvakken – Universiteit van Leiden (LU) (Scroll naar beneden en kijk bij “inschrijven als gast-student.” Stuur dit formulier naar stuco-ma-literarystudies@hum.leidenuniv.nl voor de handtekening studieadviseur in Leiden).
 • Inschrijven bijvakken – Radboud Universiteit (RU):
  1. Kies op www.ru.nl/formulieren het juiste formulier: Verzoek tot inschrijving als Master bijvak student.
  2. In het bovenste vak vul je bij een letterkundige/cultuurkundige cursus ‘M Letterkunde’ in en bij Osirisopleiding/specialisatie vul je ‘Europese Letterkunde’ in.
   In het bovenste vak vul je bij een taalkundige cursus ‘M Linguistics’ in en bij Osirisopleiding/specialisatie: ‘General linguistics’. Voor een cursus Klassieke talen kies je voor ‘M Oudheidstudies‘ en bij Osirisopleiding/specialisatie: ‘Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde‘.
  3. Vul verder het formulier zover mogelijk in. Een studentnummer van de RU heb je nog niet, dus dat hoef je nog niet in te vullen.
  4. Stuur het formulier vervolgens samen met een kopie paspoort/ identiteitsbewijs op naar: toelatingscommissie@let.ru.nl.
  5. De toelatingscommissie zal alles vervolgens controleren en ondertekenen en het formulier laten verwerken door de centrale studentenadministratie.
  6. Vraag zelf een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aan bij je eigen universiteit. Zij zullen dit naar de centrale studentenbalie van de Radboud Universiteit sturen zodat je inschrijving kan worden afgerond.

Gedurende de cursus ontvangt de cursuscoördinator een cijferlijst van Masterlanguage. Het ingevulde formulier wordt teruggestuurd naar het Masterlanguage loket, en via dat loket doorgegeven aan de instellingen waar de studenten staan ingeschreven. Deze instelling zorgt er vervolgens voor dat het cijfer wordt geregistreerd in het dossier van de student. Dit proces kan twee tot drie weken duren.

Let op: wil je de Masterlanguage-cursus inpassen in je masterprogramma, controleer dan even of je daarvoor toestemming hebt van de Examencommissie van je programma.