Italiano

Academic year

Semester

Een aantal cursussen uit het Masterlanguage-aanbod biedt een specifiek educatief perspectief op taal en cultuur. Deze cursussen hebben raakvlakken met het onderwijs, vakdidactiek of leerprocessen gerelateerd aan verwerven van competenties in vreemde talen en culturen. Je herkent ze aan dit symbool in de titel: * EDU *

Bij deze cursussen leer je bijvoorbeeld hoe je in het taalonderwijs qua vorm en inhoud kunt aansluiten bij de belevingswereld van je leerlingen. Je zet nieuwe media in om kennis toegankelijk te brengen aan een breed schoolpubliek. In de colleges wordt taalonderwijs niet alleen in de hedendaagse context geplaatst, ook wordt er ingespeeld op toekomstgericht taalonderwijs, waarbij de gevolgen van maatschappelijke fenomenen – zoals migratie of digitalisering – op taalonderwijs aan bod komen.