Cursussen

Latijnse epigrafie I *EDU*

Naam cursus

Latijnse epigrafie I

Universiteit

VU

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 2 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

- 01/12/2019

Locatie

VU

Naam docent

A.M.J. Derks (VU) & B.H. Stolte (RuG)

E-mail contactpersoon

A.M.J. Derks

Doel van de cursus

Korte, intensieve introductie in de Latijnse epigrafie van de Republikeinse periode tot in de Late Oudheid, gericht op het verwerven van een vertrouwdheid met zowel de taal als de materiële vormen van Latijnse inscripties zodanig dat deze bronnen met succes kunnen worden ingezet in het onderwijs (KCV) of in eigen onderzoek voor scriptie of proefschrift.

Let op: de deadline voor aanmelding is 1 december. Je dient je zowel aan te melden via het formulier op de site van Masterlanguage als via de website van het KNIR: www.knir.it

Uitgebreide omschrijving

Deze cursus biedt een grondige introductie in de Latijnse epigrafie, waarin deze in al haar facetten aan bod komt. De belangrijkste epigrafische genres worden behandeld en bestudeerd binnen hun historische en maatschappelijke context. Daarbij wordt nadrukkelijk gekozen voor een interdisciplinaire benadering van het bronnenmateriaal, waarbij behalve aspecten uit de klassieke filologie en de Latijnse literatuur ook facetten uit de sociolinguïstiek, de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en het Romeinse recht aan bod komen.

Het grootste deel van de cursus vindt plaats in Rome dat vanwege de aanwezigheid van talrijke inscripties van diverse aard in zowel belangwekkende museale collecties als in de openbare ruimte uitgelezen mogelijkheden biedt om door middel van excursies de opschriften in directe samenhang te bestuderen met hun schriftdragers en de ruimte waarin deze oorspronkelijk stonden opgesteld. De cursus wordt afgesloten met een mondelinge presentatie en een paper waarin de cursist de verworven vaardigheden aan de hand van een of meer geselecteerde teksten demonstreert.

De introductie in Nederland (VU Amsterdam) bestaat uit een serie inleidende hoor- en responsiecolleges afgewisseld met een klein practicum waarin kennis wordt gemaakt met de belangrijkste handboeken en elektronische corpora van inscripties. Ter voorbereiding op de blokcursus wordt enige secundaire literatuur gelezen. Tijdens het verblijf in Rome maken de deelnemers intensief kennis met het epigrafisch handwerk, waarbij hoor- en werkcolleges worden afgewisseld met zelfstudie en excursies naar museale collecties en archeologische sites waar on site instructie plaats vindt. Het verblijf in Rome wordt afgesloten met een mondelinge presentatie over een of meer inscripties. Dat vormt tevens een voorstudie voor de eindopdracht die bestaat uit een paper in de vorm van een kritische editie van en commentaar op een of meer inscripties waarin de student het geleerde in de praktijk brengt. Dit werkstuk wordt binnen drie weken na voltooiing van de intensieve blokcursus ingeleverd.

Examen informatie

Paper 100%

Boeken/Literatuur

Secundaire literatuur over het onderscheid tussen inscripties en andere teksten, en over deelfacetten van de Latijnse epigrafie zoals de ‘epigraphic habit’, de Romeinse onomastiek, de prosopografische methode en de cursus honorum wordt voor aanvang van de cursus digitaal beschikbaar gemaakt.

Voorwaarden

Rooster

De voorbereidende dagen aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn op vrijdag 24 januari en donderdag en vrijdag 6 en 7 februari 2020, telkens van 10.30-17.00 uur.

Het studieverblijf in Rome is van vrijdag 21 februari (aankomst vóór 16.00 uur) tot zondag 1 maart 2020 (terugreisdag).

Kosten

De student zorgt zelf voor een ticket naar Rome. Onderdak in Rome wordt voor gezorgd.

Inschrijving

Deze cursus heeft een maximum van vijftien deelnemers. In het geval zich meer dan 15 studenten inschrijven, zal een selectie worden gemaakt, waarbij masterstudenten van GLTC, researchmasterstudenten van de onderzoeksschool OIKOS en masterstudenten van opleidingen op het gebied van de oudheid die zijn ingeschreven aan een van de zes universiteiten die in het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome deelnemen, voorrang hebben (in genoemde volgorde). Een motivatiebrief kan deel uitmaken van het selectieproces.

Let op: de deadline voor aanmelding is 1 december. Je dient je zowel aan te melden via het formulier op de site van Masterlanguage als via de website van het KNIR, in verband met de accommodatie in Rome: www.knir.it

Wanneer niet-Nederlandstalige studenten zich voor de cursus aanmelden, zal deze in het Engels worden gegeven.

 

Back
klassieke-talenen-US