Cursussen

Latijnse epigrafie II *EDU*

Naam cursus

Latijnse epigrafie II

Universiteit

Radboud

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 2 (2019 - 2020)

Inschrijfdatum

-

Locatie

Utrecht

Naam docent

Vincent Hunink

E-mail contactpersoon

Vincent Hunink

Doel van de cursus

De student:

  • krijgt inzicht in het belang van epigrafie voor de niet-epigrafische literatuur;
  • kan een beredeneerde analyse geven van epigrafische elementen in een literaire context;
  • kan epigrafische elementen een plaats geven in analyses van fictionaliteit in literaire teksten;
  • kan het literaire karakter van inscripties en de effecten ervan analyseren;
  • ontwikkelt ideeën over de verhouding tussen literatuur en epigrafie die lessen over de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen kunnen verrijken.

Uitgebreide omschrijving

Deze cursus biedt een grondige introductie in de Latijnse epigrafie, waarin deze in al haar facetten aan bod komt. De belangrijkste epigrafische genres worden behandeld en bestudeerd binnen hun historische en maatschappelijke context. Daarbij wordt nadrukkelijk gekozen voor een interdisciplinaire benadering van het bronnenmateriaal, waarbij behalve aspecten uit de klassieke filologie en de Latijnse literatuur ook facetten uit de sociolinguïstiek, de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en het Romeinse recht aan bod komen.

In deze cursus staat de relatie tussen epigrafie en literatuur centraal. Leidende vragen zijn: hoe reëel zijn de verwijzingen naar epigrafie in de literatuur en hoe literair zijn inscripties zelf? Er zal aandacht worden besteed aan poëtische grafinscripties, met bijzondere aandacht voor het gebruik van literaire verwijzingen. Daarnaast komen (graf)epigrammen in de literatuur aan bod, bijvoorbeeld het veelzijdige epigrafische materiaal in Petronius en enkele fictieve grafepigrammen van Ausonius. Ook beroemde auteurs als Martialis en Ovidius reflecteren op de epigrafishe cultuur in hun werk. Verder wordt ingegaan op laatantieke beeldbijschriften (Ambrosius, Prudentius en Paulinus van Nola): deze zijn alleen op schrift overgeleverd, maar waren ze ooit als inscriptie in gebruik?

In werkcolleges zullen literair-epigrafische teksten en de moderne wetenschappelijke discussie daarover bediscussieerd worden. Ook houdt iedere student een presentatie.

Examen informatie

Schriftelijk tentamen 100%

Studielast 

5 ECTS = 140 uur

Colleges: 7 (= 21 uur), inclusief tentamen

Pensum: 33 uur

Collegevoorbereiding: 60 uur

Tentamenvoorbereiding: 14 uur

Presentatie: 12 uur

 

Boeken/Literatuur

Literatuur wordt verstrekt door de docent.

Voorwaarden

Rooster

Vrijdag, 13:00 – 16:00

De cursus start binnen enkele weken na het einde van Latijnse epigrafie I en loopt van eind maart tot begin juni. Nadere informatie wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Back
klassieke-talenen-US