Cursussen

Moderne letterkunde in het onderwijs

Naam cursus

Moderne letterkunde in het onderwijs: perspectieven op naoorlogse literatuur

Universiteit

Radboud

Punten/Credits

5

Cursusdatum

semester 1 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

07/06/2018 - 27/08/2018

Locatie

Radboud

Naam docent

dr. Jeroen Dera (Radboud), Rik Spanjers MA (UU)

E-mail contactpersoon

dr. Jeroen Dera

Doel van de cursus

In deze cursus leer je:
– hoe je canonieke en niet-canonieke literatuur uit de naoorlogse periode kunt analyseren en interpreteren in het licht van hedendaagse methoden en theorieën uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap;
– hoe je actuele artikelen uit de neerlandistiek en literatuurwetenschap kritisch kunt lezen, vergelijken en problematiseren;
– hoe methoden en technieken uit de gelezen literatuur maatschappelijk ‘vertaald’ kunnen worden, bijvoorbeeld naar de journalistiek of naar het literatuuronderwijs

Uitgebreide omschrijving

Deze cursus is voor iedereen die beter ingelezen wil raken in de Nederlandstalige moderne literatuur en in de hedendaagse vakdiscussie over die literatuur. De cursus is zeker relevant voor mensen met een interesse voor het (middelbaar) onderwijs of voor het vertalen van literatuurwetenschappelijke kennis naar het publieke domein. Iedere week denken we namelijk na over manieren om actuele methoden en theorieën (focalisatie- en postureanalyse, ideologiekritiek, intermedialiteit, postkolonialisme) op een toegankelijke manier toe te passen in het onderwijs of in schrijfproducten voor een groter publiek (journalistieke teksten, websites). Maar ook voor neerlandici met een andere achtergrond of interesse geldt: kennis van deze werken en deze benaderingen is cruciaal.
We richten ons op de naoorlogse periode en op een zo breed mogelijke spectrum aan teksten: canonieke en minder canonieke romans en gedichten uit Nederland en daarbuiten, van mannen en vrouwen, al dan niet met een koloniale achtergrond.

 

2018-2019

De weekthema’s zijn als volgt:
• Week 1: de relatie tussen literatuur en (journalistieke) media
• Week 2: narratologie en literatuuronderwijs
• Week 3: literatuur in de publieke ruimte
• Week 4: postureanalyse
• Week 5: historische representaties
• Week 6: intermedialiteit
• Week 7: ecokritiek

Werkvormen

De colleges bevatten een combinatie van plenaire discussie en groepswerk en vallen telkens uiteen in drie delen: bespreking van theoretische artikelen en benaderingen; bespreking van primaire teksten; en reflectie op de vertaling van de inzichten naar een groter publiek (via het onderwijs of de journalistiek).

Examen informatie

Toetsing:

Paper: 80%
Valorisatieproduct: 20%

Studielast
120 uur

Boeken/Literatuur

Worden nog aangekondigd.

Voorwaarden

Onderdeel van de cursus is het bezoek van een symposium over hedendaags literatuuronderwijs.

Kosten: circa 50 euro

Rooster 

Data: 14-9, 21-9, 28-9, 5-10, 12-10, 19-10, 26-10, 9-11

Tijd: 10:30 – 13:15

Back
nederlandsen-US