Cursussen

Taalkunde in het onderwijs

Naam cursus

Taalkunde in het onderwijs

Universiteit

Leiden

Punten/Credits

5/10

Cursusdatum

semester 2 (2018 - 2019)

Inschrijfdatum

10/10/2018 - 18/01/2019

Locatie

UvA

Naam docent

Sjef Barbiers (UL) en Jan Don (UvA)

E-mail contactpersoon

Sjef Barbiers

Doel van de cursus

De student:

  • kent en doorziet de plaats van taalkunde in het schoolvak Nederlands en heeft een visie ontwikkeld op de rol die taalkunde in dit schoolvak zou moeten spelen, in het bijzonder in het licht van de huidige discussies over het schoolvak. Deze visie komt tot uitdrukking in de les/lessen die hij/zij ontwikkelt.
  • kan de didactische kennis die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een module die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs.
  • kan de taalkundige kennis die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een module die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs.
  • kan de keuze voor en het ontwerp van een dergelijke module onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten.

Uitgebreide omschrijving

In deze cursus bekijken we hoe taalkunde een rol zou kunnen spelen binnen het schoolvak Nederlands. We doen dat door enerzijds te onderzoeken welke aspecten van de taalkunde op dit moment binnen het schoolvak worden gedoceerd en op welke wijze dit gebeurt. Anderzijds gaan we zelf op zoek naar taalkundige fenomenen waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om op de middelbare school te doceren. We onderzoeken vervolgens de taalkundige achtergrond van deze fenomenen en zetten die kennis om naar een module die kan worden gebruikt in het middelbaar onderwijs.

De concrete uitkomst van deze cursus is een boek/website met een aantal goed doortimmerde modules die kunnen ingezet in het middelbaar onderwijs op het gebied van de morfologie, syntaxis en het grensgebied daartussen, of een artikel dat een hedendaagse taalkundige kwestie voor een breed publiek uitlegt.

Werkvormen

Hoorcollege/presentaties door studenten van literatuur/ eigen onderzoek/groepswerk/groepsdiscussies

Examen informatie

Presentaties (30%), Eindopdracht (70%)

Boeken/Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt

Voorwaarden

Kosten

Geen

Cursusdata

Vrijdag ochtend van 10:00 – 13:00

Back
nederlandsen-US