FAQ

>

Komen Masterlanguage-cursussen ‘boven op’ je normale studieprogramma — d.w.z. is het extra masteronderwijs dat gevolgd wordt in aanvulling op het masteronderwijs van je eigen opleiding, of kunnen deze cursussen deel uitmaken van je reguliere studieprogramma?

>

Ik heb mijn studieprogramma voor dit lopende jaar al helemaal vastgelegd. Waarom zou ik dan nog een extra cursus binnen Masterlanguage gaan volgen?

>

In het tweede semester ben ik hard bezig met mijn afstudeerproject. Is het dan wel verstandig om daarnaast nog een Masterlanguage-cursus te volgen?

>

Ik volg de Research Master Classical, Medieval and Renaissance Studies in Groningen, maar heb een BA Romaanse Talen gedaan. Nu zie ik in het aanbod van Masterlanguage een interessante cursus Frans die ik graag in mijn programma wil inpassen. Kan en mag dat, ook al volg ik geen talenmaster?

>

De programmacoördinator van mijn talenmaster zegt dat ik de taaloverstijgende cursussen in mijn opleiding verplicht moet volgen. Maar ik zou die nu juist graag willen ruilen voor taalspecifieke cursussen uit het aanbod van Masterlanguage, want ik wil zoveel mogelijk onderwijs in de doeltaal volgen. Hoe kan ik dit oplossen?

>

Als ik de cursussen uit het aanbod van Masterlanguage wil volgen, dan moet ik heel ver gaan reizen, en ik heb geen OV-studentenjaarkaart. Kan ik die kosten vergoed krijgen, en zo ja, hoe werkt dat dan precies?

>

Ik wil graag een cursus uit het aanbod van Masterlanguage volgen, maar daarbij hoort een kort verblijf in het buitenland. Dan kan ik dus een tijdje niet aanwezig zijn bij de andere cursussen die ik tegelijkertijd in Nederland volg. Hoe moet ik dat oplossen?

>

Ik kom uit Frankrijk en heb daar Nederlands gestudeerd. Nu volg ik in Utrecht de master Vertalen, maar dan met het traject Nederlands. Nu zie ik in het aanbod van Masterlanguage een cursus Frans die me qua thematiek heel erg interesseert. Mag ik die volgen, en telt die dan mee in mijn studieprogramma?

>

Ik ben al een paar jaar geleden in Leiden afgestudeerd als neerlandicus, en bereid nu een proefschrift voor over een Vlaams dichter. Binnen Masterlanguage wordt er een intensieve workshop rond en met deze dichter georganiseerd, waar ik heel erg graag bij wil zijn. Mag dat, ook al heb ik de studiepunten helemaal niet nodig?

>

In Nijmegen doe ik de Master Geschiedenis (track Roma Aeterna). Ik doe dus geen talenmaster. Mag ik desalniettemin deelnemen aan de cursussen die voor classici en italianisten binnen Masterlanguage worden georganiseerd? En tellen die studiepunten dan mee voor mijn diploma?

>

Ik kom uit België, en heb daar een bachelor Engels en Spaans afgerond. Nu volg ik in Utrecht de Master Interculturele Communicatie (track Engels). Aangezien het studieprogramma dat ik gevolgd heb nogal afwijkt van wat in Nederland gebruikelijk is, vraag ik me af of ik wel in aanmerking kom voor cursussen Engels van Masterlanguage. Hoe kan ik er achterkomen of mijn niveau Engels voldoende is om toegelaten te worden?

>

Ik heb me ingeschreven voor een Masterlanguage cursus, en hoor nu van de universiteit dat ik me moet inschrijven als bijvakstudent. Klopt dat?