Taalbeheersing in de praktijk

Naam cursus

Taalbeheersing in de praktijk: stijlen in het nieuws

Universiteit

RUG

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 1 (2022-2023)

Inschrijfdatum

01/06/2022 - 25/09/2022

Locatie

Utrecht

Naam docent

Ninke Stukker (RuG) en Luuk Lagerwerf (VU)

E-mail contactpersoon

Ninke Stukker (RuG)

Doel van de cursus

De student:
• kan de taalbeheersing positioneren ten opzichte van nauw verwante vakken zoals de taalwetenschap, sociale wetenschappen en psychologie;
• kan de drieslag analyse-evaluatie-advies uitwerken voor één of meerdere genres, media en/of contexten;
• kan inzichten uit de taalbeheersing toepassen in een maatschappelijke context en toegankelijk maken voor een breder publiek.

 

 

Uitgebreide omschrijving

Kenmerkend voor de taalbeheersing is de combinatie van theoretisch inzichten uit diverse onderzoeksdisciplines (bv. taalwetenschap, sociale wetenschappen, psychologie) en praktische toepassing daarvan op maatschappelijk relevante terreinen. Het vak Taalbeheersing in de praktijk positioneert de taalbeheersing als een multidisciplinair vak en maakt verbanden tussen taalbeheersing en verwante deelgebieden zichtbaar. Een centraal doel van het vak is dat studenten inzichten uit de taalbeheersing toegankelijk maken voor een breder publiek mede door verbanden met andere disciplines zichtbaar te maken en door wetenschappelijke inzichten succesvol in te zetten om praktijkvraagstukken op te lossen.

De centrale drieslag die het taalbeheersingsonderzoek typeert: analyse – evaluatie – advies wordt verder uitgewerkt voor één of meerdere genres, media en/of contexten. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke thema’s die een rol spelen in de programma’s van de deelnemende universiteiten, zoals toepassing van nieuwe digitale genres (webcare, digitaal onderwijs), begrijpelijke taal, interculturele communicatie, argumentatie, stilistiek en mediakeuze. Het vak Taalbeheersing in de praktijk behandelt deze thema’s vanuit een toegepast  en populariserend perspectief. Doel is om studenten te laten nadenken over de rol van taalbeheersing in een bredere maatschappelijke context en om ze te trainen in het toegankelijk maken van kennis op het gebied van de taalbeheersing voor een breder publiek.

Nieuwsmedia strijden om de aandacht van het publiek. De traditionele krantenwebsite concurreert met sociale media; nieuwstitels (zoals NRC, de Correspondent) presenteren zich als ‘merk’ met een eigen identiteit en alle marketing van dien. Met speciale nieuwskoppen proberen kranten sociale mediagebruikers naar zich toe te lokken. Schrijfstijlen spelen in deze processen een subtiele maar belangrijke rol. ‘De krant van wakker Nederland’ schrijft heel anders dan de krant die adverteert met de slogan ‘Echt leiderschap begint met volgen’. Een liveblog kun je op basis van de tekst onderscheiden van een commentaar in de papieren krant. Hoe zorgen journalisten dat hun stijl herkenbaar is? Hoe werkt stijl? Welke stijlstrategieën zijn effectief? Met deze vragen gaan we in de cursus aan de slag. Je leert stijlen te analyseren en je neemt kennis van (typen) effectonderzoek.

Ingangseisen

BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Communicatie- en Informatiewetenschappen of vergelijkbare opleiding.

Examen informatie

Werkvorm
Werkcolleges, wekelijkse opdrachten

Studielast
Collegebezoek: 14 uur
Verwerking collegestof (literatuur): 26 uur
Uitvoering onderzoek (wekelijkse opdrachten): 50 uur
Rapporteren onderzoek (wekelijks, eindopdracht): 50 uur
*UvA/VU-studenten die 6 ECTS  nodig hebben, maken een langere of een extra opdracht: Extra eisen eindwerkstuk: 28 uur. Dit dient met de docenten in week 1 te worden afgestemd.  

Toetsing
Eindwerkstuk (onderzoeksrapport)

Boeken/Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

 

Kosten: reiskosten

Meer informatie

vrijdagmiddagen 13:15 tot 15:00

Data on campus Utrecht: 
vr 4 november    Janskerkhof 2-3, Utrecht, zaal 220
vr 18 november  Janskerkhof 2-3, Utrecht, zaal 220
vr 2 december    Janskerkhof 2-3, Utrecht, zaal 220
vr 16 december  Janskerkhof 2-3, Utrecht, zaal 220

Data Online:
vr 11 november online
vr 25 november online
vr 9 december online

 

NB: Deze cursus is samen te volgen met Masterlanguage cursus Moderne letterkunde in het onderwijs