Taalkunde in de klas / in het onderwijs

Naam cursus

Taalkunde in het onderwijs

Universiteit

Radboud

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 2 (2022-2023)

Inschrijfdatum

24/10/2022 - 08/01/2023

Locatie

Utrecht en online

Naam docent

Peter-Arno Coppen (RU) en Jimmy van Reijt (Tilburg)

E-mail contactpersoon

Peter-Arno Coppen (RU)

Doel van de cursus

De student
• kent en doorziet de plaats van taalkunde in het schoolvak Nederlands en heeft een visie ontwikkeld op de rol die taalkunde in dit schoolvak zou moeten spelen, in het bijzonder in het licht van de huidige discussies over het schoolvak. Deze visie komt tot uitdrukking in de les/lessen die hij/zij ontwikkelt.
• kan de taalkundige kennis die hij/zij heeft verworven toepassen bij het maken van een module die kan worden ingezet in het middelbaar onderwijs.
• kan de keuze voor en het ontwerp van een dergelijke module onderbouwen op grond van inhoudelijke en didactische argumenten

Uitgebreide omschrijving

Het vak taalkunde in de klas behandelt algemeen aansprekende thema’s die centrale rol spelen in de programma’s van alle deelnemende universiteiten zoals taalvariatie, taalverandering en meertaligheid. Deze thema’s worden behandeld vanuit een educatief en populariserend perspectief. Doel is om studenten te laten nadenken over de rol van taalkundige kennis in een bredere maatschappelijke context en om ze te trainen in het toegankelijk maken van taalkundige kennis voor een breder (school)publiek. De leerdoelen dragen bij aan de volgende eindtermen die landelijke geformuleerd zijn voor educatieve en algemene masters voor het onderdeel Nederlandse taalkunde. Zowel door de onderwerpkeuze als door het educatieve/populariserende perspectief, is de cursus aantrekkelijk voor studenten. De leerdoelen van het vak sluiten aan zowel bij de educatieve masters als de algemene masters. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit vak al jaren populair is bij studenten en aantallen boven de tien student bereikt.

Samen met de studenten selecteren we thema’s binnen de taalkunde die we dan diepgravend zullen analyseren. Vervolgens denken we na over de manier waarop er een vertaalslag kan worden gemaakt van de taalkundige theorie naar de educatieve praktijk.

Ingangseisen

Examen informatie

Werkvorm
hoor/werkcollegeactieve participatie

Toetsing
actieve participatie 20%
educatieve module en verantwoording 80%

Studielast

140 uur 5 EC

UvA/VU-studenten die 6 EC nodig hebben, kunnen een uitgebreidere of extra opdracht maken. Dit dient met de docenten in week 1 te worden afgestemd.

 

Boeken/Literatuur

Boeken
tba

Meer informatie

Rooster
vrijdagochtend 10:45-12:45

Data on campus Utrecht:

10-02-23 Kromme Nieuwegracht 80 – 007
24-02-23 Kromme Nieuwegracht 80 – 007
10-03-23 Kromme Nieuwegracht 80 – 007
24-03-23 Kromme Nieuwegracht 80 – 007

Data online:

17-02-23
03-03-23
17-03-23

NB: Deze cursus is te combineren met Historische letterkunde in de klas/in het onderwijs.