Declaratieformulier voor studenten

 

Download eerst het excel-formulier dat je moet gebruiken om je reiskosten te declareren.

 

Instructies

Let op! Alleen declaraties met originele bonnen worden in behandeling genomen.

  • Het formulier is bedoeld voor Masterlanguage studenten om reiskosten te declareren. Zowel voor informatiedagen als voor cursusdagen kunnen reiskosten gedeclareerd worden.
  • Vul het formulier digitaal in.
  • De vakjes met een sterretje zijn verplicht om in te vullen. Indien deze vakjes niet zijn ingevuld, kan de declaratie niet in behandeling worden genomen.
  • Het formulier wordt alleen in behandeling genomen als originele treinkaartjes (eventueel op naam van declarant) meegestuurd zijn of als het overzicht van de gemaakte kosten en een kopie van de OV-kaart worden meegestuurd (zie ook de instructie voor het maken van een overzicht van OV-chipkaartreisgegevens).
  • De declaraties voor reiskosten gemaakt voor het bezoeken van informatiedagen moeten uiterlijk een week na de informatiedag worden opgestuurd.
  • De reiskosten die gemaakt zijn voor het bijwonen van cursussen worden aan het einde van de cursus in één keer gedeclareerd. Het formulier hoeft maar één keer ingevuld te worden, wel moeten alle treinkaartjes danwel overzichten meegestuurd worden.
  • De verantwoordelijkheid voor bewijslast ligt bij de declarant. Dit wil zeggen dat je alle gekochte kaartjes bewaart of een uitdraai maakt van de reisdetails van je OV-(chip)kaart (zie de uitgebreide instructie voor het printen van je OV-reisgegevens).
  • Nadat het formulier is ingevuld, print je het en onderteken je het formulier. Formulier en kaartjes stuur je op naar:

Secretariaat Masterlanguage

Universiteit Utrecht

Faculteit GW Departement Talen, Literatuur & Communicatie

Trans 10

3512 JK Utrecht

  • NB Declaratieformulieren die onvolledig zijn ingevuld worden niet behandeling genomen.