Cursussen

Taalbeheersing in de praktijk

Naam cursus

Taalbeheersing in de praktijk: taal in computer-gemedieerde communicatie

Universiteit

Utrecht

Punten/Credits

5/6 EC

Cursusdatum

semester 1 (2021-2022)

Inschrijfdatum

14/06/2021 - 26/09/2021

Locatie

UU en online

Naam docent

Charlotte van Hooijdonk (UU) en Christine Liebrechts (Tilburg)

E-mail contactpersoon

Charlotte van Hooijdonk (UU)

Doel van de cursus

  • De student heeft inzicht verworven in de belangrijkste theorieën over interpersoonlijke en computergemedieerde communicatie;
  • De student heeft inzicht verworven in de verhouding tussen onderzoek en advies op het gebied van taalgebruik in computergemedieerde communicatie, en kan in dit spanningsveld een beargumenteerde positie innemen;
  • De student kan wetenschappelijk onderzoek naar webcare en chatbotcommunicatie zelfstandig lezen, kritisch beoordelen en reflecteren op de operationalisering en uitvoering van onderzoek;
  • De student heeft kennisgenomen van empirisch onderzoek naar de invloed van kenmerken van webcare en chatbotcommunicatie op de effectiviteit ervan;
  • De student is in staat om zelfstandig een onderzoeksvoorstel te formuleren om de effectiviteit van relevante factoren in webcare en/of chatbotcommunicatie te onderzoeken;
  • De student is in staat om zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een kenmerk webcare en/of chatbotcommunicatie uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen.

Uitgebreide omschrijving

In deze cursus houden we ons bezig met een recent fenomeen dat in navolging van de praktijk steeds meer aandacht krijgt in de wetenschap: taal in computergemedieerde communicatie en in het bijzonder online communicatie tussen mensen en organisaties over klantenservicevraagstukken (zoals webcareboodschappen).

Webcare is de online communicatie van organisaties met (potentiële) klanten, die via sociale media, vragen stellen, opmerkingen maken of klachten hebben over producten of diensten van een organisatie. Organisaties gebruiken diezelfde sociale media om hierop te reageren. Webcare bevindt zich dus op het snijvlak van computergemedieerde communicatie, massacommunicatie en interpersoonlijke communicatie.

Steeds meer organisaties zetten chatbots in om de grote hoeveelheid online berichten van (potentiële) klanten te beantwoorden. Niet alleen is het een uitdaging om deze chatbots inhoudelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de klant, maar ook om de communicatie met chatbots wat ‘menselijker’ te maken aangezien veel mensen chatbots als onpersoonlijk ervaren. Welke talige en visuele elementen kunnen ingezet worden om de chatbots een stukje menselijker te laten overkomen? In hoeverre kunnen chatbotontwikkelaars hierbij leren van het taalgebruik van webcare-medewerkers en dragen die elementen bij aan een persoonlijke perceptie van de chatbot?

Examen informatie

Werkvorm
Online hoorcolleges en werkcolleges op locatie.

Examen

Opdracht: 25 procent

Eindwerkstuk: 75 procent

Studielast

5 ECTS, 140 uur

LET OP:
UvA/VU-studenten die 6 ECTS  nodig hebben, maken een langere of een extra opdracht. Dit dient met de docenten in week 1 te worden afgestemd. 

Boeken/Literatuur

Onderzoeksartikelen die online te raadplegen zijn.

Voorwaarden

Rooster
vrijdag   9:00 -10:45

Data LET OP  WIJZIGINGEN LOCATIE
5/11  online
12/11  on campus UU: Drift 25 – zaal 303
19/11  online
26/11  on campus UU Janskerkhof 15A – zaal 204
3/12  on campus UU Janskerkhof 15A – zaal 204
10/12 on campus UU Janskerkhof 15A – zaal 204
17/12    on campus UU Janskerkhof 15A – zaal 204

Back