FAQ

Hoe wordt mijn eindcijfer verwerkt?

De cursuscoördinator stuurt je eindcijfer naar het Masterlanguage-loket. Vanuit daar wordt het verstuurd naar de universiteit waarbij je staat ingeschreven. Je thuisuniversiteit verwerkt het cijfer voor je in je resultaten. Dit proces kan twee tot drie weken in beslag nemen.

Ik volg geen talenmaster, kan ik wel een Masterlanguage-cursus volgen?

Dat kan in sommige gevallen. Overleg van tevoren met de docenten die de cursus geven of deze interessant voor je is, en of jouw kennis aansluit bij wat er in de cursus van je wordt verwacht. Als de docenten vinden dat je voldoet aan de ingangseisen, kun je je via de website inschrijven voor de cursus. Zorg dan wel dat het Masterlanguage-loket een email ontvangt waarin de docenten aangeven akkoord te zijn met je deelname.

Denk er verder aan dat je toestemming aan je eigen examencommissie moet vragen om deze cursus in je programma te kunnen opnemen. De examencommissie van je eigen opleiding beslist of behaalde studiepunten meetellen. Om verrassingen te voorkomen, adviseren we je dan ook om voor het begin van de cursus die toestemming aan je examencommissie te vragen.

Ik heb geen studentenreisproduct, kan ik mijn reiskosten vergoed krijgen?

Studenten die niet het juiste reisproduct hebben, kunnen de gemaakte reiskosten declareren (alleen tweedeklas treinreizen). Dit doe je aan het eind van de gevolgde cursus. Hier vind je meer informatie over declaraties voor studenten.