Over Masterlanguage

Masterlanguage is er voor MA-studenten die ingeschreven staan bij één van de samenwerkende universiteiten en een master volgen op het gebied van de talen of een universitaire lerarenopleiding in de talen.

Ik doe geen talenmaster, wat nu?

In sommige gevallen kan je alsnog een Masterlanguage-cursus volgen. Kijk eerst zelf goed naar de ingangseisen die bij de cursus worden vermeld. Overleg dan van tevoren met de docenten die de cursus geven of deze interessant voor je is, en of jouw kennis aansluit bij wat er in de cursus van je wordt verwacht.

Als de docenten vinden dat je voldoet aan de ingangseisen, kun je je via de website inschrijven voor de cursus. Zorg dan wel dat het Masterlanguage-loket een mail ontvangt waarin de docenten aangeven akkoord te zijn met je deelname.

Denk er verder aan dat je toestemming aan je eigen examencommissie moet vragen om deze cursus in je programma te kunnen opnemen. De examencommissie van je eigen opleiding beslist of behaalde studiepunten meetellen. Om verrassingen te voorkomen, adviseren we je dan ook om voor het begin van de cursus die toestemming aan je examencommissie te vragen.