Declaraties

Er zijn verschillende manieren om onkosten en vergoedingen te declareren. Dit hangt af van uw situatie. Kies in het menu wat op u van toepassing is om te zien hoe u uw onkosten en vergoedingen kunt aanvragen.

Waar moet ik op letten bij het declareren van reiskosten?

  • Voor dienstreizen maakt u in principe gebruik van het openbaar vervoer. Masterlanguage vergoedt alleen tweedeklas reizen.
  • Indien u geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer mag u gebruik maken van de auto. Voor dienstreizen met een eigen voertuig geldt een kilometervergoeding van 19 ct/km.
  • Deze kilometervergoeding is inclusief parkeerkosten. Deze kosten kunnen daarom niet separaat worden gedeclareerd.

Met vragen kunt u altijd mailen naar masterlanguage@uu.nl.

Kies hieronder de situatie die op u van toepassing is:

Ik declareer alleen onkosten met bonnen

Voor alle gemaakte onkosten dient u altijd bonnen bij te voegen, bewaar deze dus goed.
Masterlanguage vergoedt alleen tweedeklas OV-reizen, of een kilometervergoeding van 19 ct/km. 

Deze kilometervergoeding is inclusief parkeerkosten. Deze kosten kunnen daarom niet separaat worden gedeclareerd.

Mail ons vóór u de declaratie indient om het juiste WBS-element aan te vragen.

Vul het online declaratieformulier in. Vul op het formulier als mailadres van de contactpersoon in: masterlanguage@uu.nl.
Let op! Voor UU-werknemers werkt het online formulier niet en verloopt de aanvraag via het HR -selfserviceportal.

Ik declareer alleen vergoeding voor een gastcollege

Masterlanguage verzorgt vergoedingen voor gastcolleges (zonder bonnen van reis- of andere onkosten) door middel van een betaalopdracht.

Mail ons voor het doorgeven van uw betalingsgegevens:

BANKGEGEVENS NEDERLANDSE REKENING:

Naam rekeninghouder:

Adres rekeninghouder:

Postcode/woonplaats:

Land:

IBAN:

Bank code (s):

SWIFT/BIC code:

Naam bank:

Adres bank:

Plaats en land bank:

Geboortedatum:

BSN nummer:

Ik declareer onkosten samen met vergoeding voor een gastcollege

Optie 1: Ik ben niet in loondienst van de UU:

Voor het declareren van het honorarium:
Mail ons vooraf om het juiste WBS-element aan te vragen.

Voor alle gemaakte onkosten dient u altijd bonnen bij te voegen, bewaar deze dus goed.

Masterlanguage vergoedt alleen tweedeklas OV-reizen, of een kilometervergoeding van 19 ct/km. Deze kilometervergoeding is inclusief parkeerkosten. Deze kosten kunnen daarom niet separaat worden gedeclareerd.

Vul het online declaratieformulier in. Vul op het formulier als mailadres van de contactpersoon in: masterlanguage@uu.nl.

Optie 2: Ik ben in loondienst van de UU: 

Neem contact met ons op via masterlanguage@uu.nl

Ik ben ondernemer

Als u uw werkzaamheden voor Masterlanguage verricht als ondernemer, dient u vooraf een Overeenkomst van Opdracht met ons af te sluiten. Neem daarvoor contact met ons op via: masterlanguage@uu.nl