Over Masterlanguage

Organisatie

Masterlanguage is een samenwerkingsverband tussen zes Nederlandse universiteiten uit Groningen, Nijmegen, Utrecht, Leiden, Amsterdam en Tilburg.

Een landelijk project als Masterlanguage is succesvol door de hechte samenwerking tussen organisaties en het delen van kennis tussen wetenschappers. Op deze pagina vind je informatie over hoe de organisatie van Masterlanguage is ingericht: de deelnemende instellingen, de stuurgroep, de programmaraad en de vakteams.

Instellingen

Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam

Visie stuurgroep Masterlanguage

  1. Meerwaarde bieden voor universitair taal- en cultuuronderwijs door: interuniversitaire en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden; kennisuitwisseling tussen taal- en cultuurdocenten vergroot de landelijke expertise; kwalitatief hoogwaardig doeltaalonderwijs; bijdrage aan reputatieverbetering van het taal- en cultuuronderwijs en verbreding van de groep vakgenoten voor de taal- en cultuurstudent. 
  1. Interuniversitair samenwerken in een transparant en evenwichtig kader: hechte samenwerking om de kerndoelen van Masterlanguage gezamenlijk waar te maken tussen alle Nederlandse universiteiten die taal- en cultuurstudies aanbieden (Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en voor de taal Nederlands ook Tilburg University). 
  1. Aanbod stevig en op gevarieerde wijze in de landelijk betrokken masteropleidingen inbedden: het aanbod van Masterlanguage wordt stevig ingebed in de diverse curricula van de landelijk betrokken taal- en cultuuropleidingen via opname in de OER-en van de masterprogramma’s.   
  1. Medeverantwoordelijkheid voor educatieve opdracht: Masterlanguage ondersteunt de maatschappelijke opdracht van de instellingen om taal- en cultuurdocenten op te leiden voor het middelbaar onderwijs met een brede taal- en cultuurachtergrond. 
  1. Studenteninstroom vergroten: door middel van een duidelijk herkenbare identiteit en een zichtbare plek voor het Masterlanguage-aanbod bij voorlichting, vereenvoudiging van deelname voor de student door het aanbod van combineerbare cursussen en onderzoek naar de inzet van online en/of blended onderwijs. 
  1. Landelijke samenwerkingsverbanden opzetten en ontplooien: samenwerking met landelijke organisaties ter bevordering van talen en culturen gericht op het verhogen van de instroom van universitaire lerarenopleidingen en flexibilisering van het onderwijsaanbod. Masterlanguage streeft ernaar bij te dragen aan schakelprogramma’s in de talen, ter voorbereiding op de instap in de landelijke educatieve masters.  

Stuurgroep

De Stuurgroep van Masterlanguage draagt zorg voor bestuurlijke afstemming in de deelnemende instellingen. De leden van de Stuurgroep zijn:

Programmaraad

De Programmaraad van Masterlanguage coördineert de ontwikkeling van het cursusaanbod van Masterlanguage. Deze raad bestaat uit de landelijk coördinator en de zeven vakteamvoorzitters.

Vakteams

Er zijn zeven landelijke vakteams, één per deelnemende taal. Elk vakteam is verantwoordelijk voor het landelijke onderwijsprogramma. Een team bestaat uit docenten van de deelnemende opleidingen en wordt voorgezeten door de vakteamvoorzitter.

Duits
Stefan Sudhoff (UU), voorzitter
Yvonne Delhey (RU)
Ansgar Mohnkern (UvA)
Wolfgang Kehrein (RUG)
Jenny Audring (UL)

Engels
Kees Dekker (RUG), voorzitter
Janet Grijzenhout (UL)
Marcelle Cole (UU)
Olaf Koeneman (RU)
Diederik Oostdijk (VU)

Frans
Jenny Doetjes (UL), voorzitter
Jelle Koopmans (UvA)
Alicia Montoya (RU)
Henriette de Swart (UU)
Jeanette den Toonder (RUG)

Italiaans
Claudio Di Felice (UL), voorzitter
Maria Urban (UvA)
Linda Pennings (UvA)
Monica Jansen (UU)
Luisa Meroni (UU)
Adele Bardazzi (UU)

Klassieke talen
Rutger Allan (VU), voorzitter
André Lardinois (RU)
Ruurd Nauta (RUG)
Suzanne Adema (UL)
Els Rose (UU)
Mark Heerink (UvA)
Gerry Wakker (RUG)

Nederlands
Suzanne Aalberse (UvA), voorzitter
Jos Joosten (RU)
Marijke de Belder (UU)
Luuk Lagerwerf (VU)
Geert Warnar (UL)
Sander Bax (TiU)
Sandra van Voorst (RUG)
Kila van der Starre (UU)
Jacqueline Bel (VU)
Jan Rock (UvA)
Esther Op de Beek (UL)
Jean Wagemans (UvA)
Ninke Stukker (RUG)
Henrike Jansen (UL)
Jacqueline Evers-Vermeul (UU)
Christine Liebrecht (TiU)
Frans Blom (UvA)
Lotte Jensen (RU)
Johan Koppenol (VU)
Dieuwke van der Poel (UU)
Lucas van der Deijl (RUG)
Sjef Barbiers (UL)
Jack Hoeksema (RUG)
Peter-Arno Coppen (RU)

Spaans
Rebeca Fernández Rodríguez (UU), voorzitter
Maria del Carmen Parafit Couto (UL)
Eva J. Daussà (UvA)
Andreu van Hooft (RU)
Bob de Jonge (RUG)
Ellen-Petra Kester (UU)

Team