Over Masterlanguage

Masterlanguage is een samenwerkingsverband tussen zes Nederlandse universiteiten uit Groningen, Nijmegen, Utrecht, Leiden, Amsterdam en Tilburg.

Een landelijk project als Masterlanguage is succesvol door de hechte samenwerking tussen organisaties en het delen van kennis tussen wetenschappers. Op deze pagina vind je informatie over hoe de organisatie van Masterlanguage is ingericht: de deelnemende instellingen, de stuurgroep, de programmaraad en de vakteams.

Instellingen en opleidingen

Hier komt een overzicht van de deelnemende instellingen en per instelling de masters die Masterlanguage in de OER hebben geïntegreerd.

De Stuurgroep

De Stuurgroep van Masterlanguage draagt zorg voor bestuurlijke afstemming in de deelnemende instellingen. De leden van de Stuurgroep zijn:

De Programmaraad

De Programmaraad van Masterlanguage coördineert de ontwikkeling van het cursusaanbod van Masterlanguage. Deze raad bestaat uit de landelijk coördinator en de zeven vakteamvoorzitters.

De Vakteams

Er zijn zeven landelijke vakteams, één per deelnemende taal. Elk vakteam is verantwoordelijk voor het landelijke onderwijsprogramma. Een team bestaat uit docenten van de deelnemende opleidingen en wordt voorgezeten door de vakteamvoorzitter.

  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Italiaans
  • Klassieke Talen
  • Nederlands
  • Spaans

Het Masterlanguage-team