Declaraties

Er zijn verschillende routes om onkosten en vergoedingen te declareren. De noodzakelijke route hangt af van een aantal factoren: declareert u alleen onkosten (met bon), declareert u onkosten en een honorarium voor een gastcollege, of declareert u alleen een honorarium voor een gastcollege? Bent u wel of niet in loondienst van de UU, en bent u wel of geen ondernemer?

Kies hieronder de situatie die op u van toepassing is:

  • Voor de gemaakte onkosten dient u de bonnen bij te voegen.
  • Neem vóór u de declaratie indient contact met ons op om het juiste WBS-element aan te vragen via: masterlanguage@uu.nl.
  • Vul op het formulier als mailadres van de contactpersoon in: masterlanguage@uu.nl.
  • Masterlanguage vergoedt alleen tweedeklas reizen.

Declareer vervolgens uw onkosten via deze link:

Link NL: https://mijn.uu.nl/declaratie

Link ENG: https://mijn.uu.nl/expenseclaim

Masterlanguage verzorgt honoraria voor gastcolleges (zonder bonnen van reis- of andere onkosten) door middel van een betaalopdracht. Neemt u aub contact op met ons loket via masterlanguage@uu.nl voor het doorgeven van uw betalingsgegevens.

A. Ik ben niet in loondienst van de UU:

Let op:

  • Voor de gemaakte onkosten dient u de bonnen bij te voegen.
  • Neem vóór u de declaratie indient contact met ons op om het juiste WBS-element aan te vragen via: masterlanguage@uu.nl.
  • Vul op het formulier als mailadres van de contactpersoon in: masterlanguage@uu.nl.
  • Masterlanguage vergoedt alleen tweedeklas reizen.

Declareer vervolgens uw onkosten via deze link:

Link NL: https://mijn.uu.nl/declaratie

Link ENG: https://mijn.uu.nl/expenseclaim

 

B. Ik ben in loondienst van de UU: Neem aub contact met ons op via masterlanguage@uu.nl

Als u uw werkzaamheden voor Masterlanguage verricht als ondernemer, dient u vooraf een Overeenkomst van Opdracht met ons af te sluiten. Neem daarvoor contact met ons op via: masterlanguage@uu.nl