Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over hoe de organisatie van Masterlanguage is ingericht: de deelnemende instellingen, de stuurgroep, de programmaraad en de vakteams.

Masterlanguage wordt aangeboden door taal- en cultuuropleidingen van de volgende universiteiten:

Radboud Universiteit Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands, Spaans
Rijksuniversiteit Groningen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Klassieke talen, Nederlands, Spaans
Universiteit Leiden Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Italiaans, Nederlands, Spaans
Universiteit Utrecht Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
Universiteit van Amsterdam Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Italiaans, Nederlands, Spaans
Vrije Universiteit Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands

De programmaraad Masterlanguage coördineert de ontwikkeling van het cursusaanbod van Masterlanguage. Deze raad bestaat uit een landelijk coördinator en de zes vakteamvoorzitters:

prof. dr. Helena Houvenaghel UU, landelijk coördinator
dr. Yvonne Delhey RU, vakteamvoorzitter Duits
dr. Kees Dekker RUG, vakteamvoorzitter Engels
prof. dr. Jenny Doetjes UL, vakteamvoorzitter Frans
mr. dr. Rutger Allan VU, vakteamvoorzitter Klassieke talen
prof. dr. Harald Hendrix UU, vakteamvoorzitter Italiaans
dr. Suzanne Aalberse UvA, vakteamvoorzitter Nederlands
dr. Rebeca Fernández Rodríguez UvA, vakteamvoorzitter Spaans

Er zijn zes landelijke vakteams, één per deelnemende taal. Elk vakteam is verantwoordelijk voor het landelijke onderwijsprogramma. Een vakteam bestaat uit docenten van de deelnemende opleidingen en wordt voorgezeten door de landelijke doeltaalcoördinator.

Duits
dr. Yvonne Delhey, RU (voorzitter)
dr. Anna Seidl, UvA
dr. Wolfgang Kehrein, RUG
dr. Stefan Sudhoff, UU
prof. dr. Anthonya Visser, UL

Engels
dr. Kees Dekker, RUG (voorzitter)
prof. dr. Janet Grijzenhout, UL
dr. Kristine Johanson, UvA
dr. Olaf Koeneman, RU
prof. dr. Diederik Oostdijk, VU
dr. Marcelle Cole, UU

Frans
prof. dr. Jenny Doetjes, UL (voorzitter)
prof. dr. Alicia Montoya, RU
prof. dr. Jelle Koopmans, UvA
prof. dr. Henriette de Swart, UU
dr. Jeanette den Toonder, RUG
dr. Marjolein van Tooren, VU

Italiaans
prof. dr. Harald Hendrix, UU (voorzitter)
dr. Claudio di Felice, UL
dr. Maria Urban, UvA
dr. Linda Pennings, UvA
dr. Reinier Speelman, UU
dr. Monica Jansen, UU
dr. Luisa Meroni, UU

Klassieke talen
mr. dr. Rutger Allan, VU (voorzitter)
prof. dr. André Lardinois, RU
prof. dr. Irene de Jong, UvA
prof. dr. Ruurd Nauta, RUG
prof. dr. Ineke Sluiter, UL
prof. dr. Els Rose, UU

Nederlands
dr. Suzanne Aalberse, UvA (voorzitter)
prof. dr. Jos Joosten, RU
dr. Marjo van Koppen, UU
dr. Luuk Lagerwerf, VU
dr. Geert Warnar, UL
dr. Sander Bax, TU
dr. Sandra van Voorst, RUG

Spaans
dr. Rebeca Fernández Rodíguez, UvA (voorzitter)
dr. Maria del Carmen Parafita Couto, UL
dr. Gijs Mulder, RU
prof. dr. Shelley Godsland, UvA
dr. Konstantin Mierau, RUG