Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over hoe de organisatie van Masterlanguage is ingericht: de deelnemende instellingen, de programmaraad en de vakteams.

Masterlanguage wordt aangeboden door taal- en cultuuropleidingen van de volgende universiteiten:

Radboud Universiteit Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Nederlands
Rijksuniversiteit Groningen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Grieks & Latijn, Nederlands
Universiteit Leiden Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Italiaans, Nederlands
Universiteit Utrecht Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands
Universiteit van Amsterdam Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Italiaans, Nederlands
Vrije Universiteit Engels, Frans, Grieks & Latijn, Nederlands

De programmaraad Masterlanguage coördineert de ontwikkeling van het cursusaanbod van Masterlanguage. Deze raad bestaat uit een landelijk coördinator en de zes vakteamvoorzitters:

prof. dr. Norbert Corver UU, landelijk coördinator
dr. Yvonne Delhey RU, vakteamvoorzitter Duits
dr. Kees Dekker RUG, vakteamvoorzitter Engels
prof. dr. Jenny Doetjes UL, vakteamvoorzitter Frans
mr. dr. Rutger Allan VU, vakteamvoorzitter Grieks-Latijn
Prof. dr. Philiep Bossier UU, vakteamvoorzitter Italiaans
dr. Suzanne Aalberse RUG, vakteamvoorzitter Nederlands

Er zijn zes landelijke vakteams, één per deelnemende taal. Elk vakteam is verantwoordelijk voor het landelijke onderwijsprogramma. Een vakteam bestaat uit docenten van de deelnemende opleidingen en wordt voorgezeten door de landelijke doeltaalcoördinator.

Duits
dr. Yvonne Delhey RU (voorzitter)
dr. Anna Seidl UvA
dr. Wolfgang Kehrein RUG
dr. Stefan Sudhoff UU
prof. dr. Anthonya Visser UL

Engels
dr. Kees Dekker RUG (voorzitter)
prof. dr. Rolf. Bremmer UL
prof. dr. Olga Fischer UvA
prof. dr. Ans van Kemenade RU
prof. dr. Diederik Oostdijk VU
dr. John Flood RUG

Frans
prof. dr. Jenny Doetjes UL (voorzitter)
dr. Marc Smeets RU
prof. dr. Paul Smith UL
prof. dr. Henriette de Swart UU
dr. Jeanette den Toonder RUG
dr. Marjolein van Tooren VU

Italiaans
Prof. dr. Philiep Bossier UU (voorzitter)
dr. Maria Urban UvA
Dr. Paul van Heck UL

Klassieke talen
mr. dr. Rutger Allan VU (voorzitter)
prof. dr. Gerard Boter VU
prof. dr. Irene de Jong UvA
prof. dr. Ruurd Nauta RUG
prof. dr. Ineke Sluiter UL

Nederlands
dr. Suzanne Aalberse (voorzitter)
dr. Jan Don UvA
drof. dr. Jos Joosten RU
dr. Marjo van Koppen UU
dr. Luuk Lagerwerf VU
dr. Geert Warnar UL