Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over hoe de organisatie van Masterlanguage is ingericht: de deelnemende instellingen, de programmaraad en de vakteams.

Masterlanguage wordt aangeboden door taal- en cultuuropleidingen van de volgende universiteiten:

Radboud Universiteit Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Nederlands
Rijksuniversiteit Groningen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Grieks & Latijn, Nederlands
Universiteit Leiden Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Italiaans, Nederlands
Universiteit Utrecht Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands
Universiteit van Amsterdam Duits, Engels, Frans, Grieks & Latijn, Italiaans, Nederlands
Vrije Universiteit Engels, Frans, Grieks & Latijn, Nederlands

De programmaraad Masterlanguage voert de regie over Masterlanguage. Deze raad bestaat uit een landelijk coördinator en de zes vakteamvoorzitters:

Prof. dr. Norbert Corver UU, landelijk coördinator
Dr. Yvonne Delhey RU, coördinator Duits
Prof. dr. Ton Hoenselaars UU, coördinator Engels
Dr. Jelle Koopmans UVA, coördinator Frans
Prof. dr. André Lardinois RU, coördinator Grieks-Latijn
Prof. dr. Philiep Bossier UU, coördinator Italiaans
Prof. dr. Mary Kemperink RUG, coördinator Nederlands

Er zijn zes landelijke vakteams, één per deelnemende taal. Elk vakteam is verantwoordelijk voor het landelijke onderwijsprogramma. Een vakteam bestaat uit docenten van de deelnemende opleidingen en wordt voorgezeten door de landelijke doeltaalcoördinator.

Duits
Dr. Yvonne Delhey RU (voorzitter)
Dr. Anna Seidl UvA
Dr. Wolfgang Kehrein RUG
Dr. Stefan Sudhoff UU

Engels
Prof. dr. Ton Hoenselaars UU (voorzitter)
Prof. dr. Rolf. Bremmer UL
Prof. dr. Olga Fischer UvA
Prof. dr. Ans van Kemenade RU
Prof. dr. Diederik Oostdijk VU
Dr. John Flood RUG

Frans
Dr. Jelle Koopmans UvA (voorzitter)
Dr. Marc Smeets RU
Prof. dr. Paul Smith UL
Prof. dr. Henriette de Swart UU
Dr. Jeanette den Toonder RUG
Dr. Marjolein van Tooren VU

Italiaans
Prof. dr. Philiep Bossier UU (voorzitter)
dr. Maria Urban UvA
Dr. Paul van Heck UL

Klassieke talen
Prof. dr. André Lardinois RU (voorzitter)
Prof. dr. Gerard Boter VU
Prof. dr. Irene de Jong UvA
Prof. dr. Ruurd Nauta RUG
Prof. dr. Ineke Sluiter UL

Nederlands
Prof. dr. Mary Kemperink RUG (voorzitter)
Dr. Jan Don UvA
Prof. dr. Jos Joosten RU
Dr. Marjo van Koppen UU
Dr. Luuk Lagerwerf VU
Dr. Geert Warnar UL