Veelgestelde vragen

Heb je een vraag die niet in deze lijst staat? Neem dan contact op met het Masterlanguage-loket.

Ja, maar overleg dan van tevoren met de docenten die de cursus geven of deze interessant voor je is, en of jouw kennis aansluit bij wat er in de cursus van je wordt verwacht. Als de docenten vinden dat je voldoet aan de ingangseisen, kun je je via de website inschrijven voor de cursus. Zorg dan wel dat het Masterlanguage loket een email ontvangt waarin de docenten aangeven akkoord te zijn met je deelname.

Denk er verder aan dat je toestemming aan je eigen examencommissie moet vragen om deze cursus in je programma te kunnen opnemen. De examencommissie van je eigen opleiding beslist of behaalde studiepunten meetellen. Om verrassingen te voorkomen, adviseren we je dan ook om voor het begin van de cursus die toestemming aan je examencommissie te vragen.

Masterlanguage-cursussen kunnen deel uitmaken van je reguliere studieprogramma. Je hebt daarvoor wel toestemming nodig van de examencommissie van je opleiding, dus neem tijdig contact met hen op.

De examencommissie van je eigen opleiding beslist of uitzonderingen op het reguliere programma mogelijk zijn. Je kunt dus aan je examencommissie toestemming vragen om de taaloverstijgende cursussen te vervangen door Masterlanguage-cursussen. Zorg ervoor dat je goed beargumenteert waarom je dit wilt en stuur de beschrijvingen van de betreffende cursussen mee.

Ja, dat kan. Houd er wel rekening mee dat een afstudeerproject veel tijd kost. Het is natuurlijk aan jou om te bepalen of je er nog iets naast kunt doen. Wellicht vind je het volgen van een Masterlanguage-cursus zelfs een aangename afwisseling. En misschien sluit het onderwerp van de cursus zelfs aan bij je afstudeerproject.

Ja, studenten die niet het juiste reisproduct (studentenreisproduct) hebben, kunnen de gemaakte reiskosten declareren. Dit doe je aan het eind van de gevolgde cursus via het declaratieformulier op deze site.